Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Français
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian

 

Hvad er Babajis Kriya Yoga?

Livets formål er lykke, fred, kærlighed og oplysning. Ønsket om Perfektion stammer fra Selvet som er Guds billede og som søger at udtrykke sig selv igennem hele menneskeheden.

Babajis Kriya Yoga er en videnskabelig kunstart indenfor Gud, Sandhed, Forening og Selv-realisation. Den afsløredes af en stor indisk mester - Babaji Nagaraj, som en syntese af oldgammel lærdom tilbage fra de 18 tamilske Siddhaer og deres tradition. Det inkluderer en række af teknikker eller ’kriyaer’ grupperede indenfor fem afdelinger eller grene. Paramahamsa Yogananda belærte om hvorledes det at praktisere Kriya Kundalini Pranayama kan fremskynde den naturlige udvikling af Guddommelig bevidsthed i mennesket.


Læs mere om Babajis Kriya Yoga


Indvielsens betydning Klik her


Marshall Govindan (Satchidananda)


Interview med
Marshall Govindan (Satchidananda)

* Siddhanta, Advaita og Yoga


 

 


Lokal kontakt: : Lene
 

 

 

Babaji's Kriya Yoga Mountains

 

Babaji's Kriya Yoga Ashram Oct 2015

Make your donation here...

 

 

 

Babaji's Kriya Yoga - Deepening Your PracticeBabajis Kriya Yoga - Intensify Your Practice. Ved Jan (Durga Ahlund) og Marshall Govindan.
Jan (Durga) Ahlund and Marshall Govindand

Denne bog giver detaljerede instruktioner, diagrammer og fotografier vedrørende et specifikt sæt Yoga stillinger - asanas - bedre kendt som ’Babajis Kriya Hatha Yoga’. Historierne og instruktionerne i bogen vil hjælpe til at gå hinsides den blotte udvikling af og sundhed for den fysiske krop og videre til en transformation af yoga asana teknikkerne fra det blot fysiske til en spirituel praksis, hvorved opnås en højere bevidsthedsfrekvens. Til forskel fra tidligere udgivelser vedrørende Hatha Yoga vil denne bog vise dig vejen til transformation af din Hatha Yoga praksis til et middel til Selv-realisation. Den introducerer udøverne til den femgrenede vej af Babajis Kriya Yoga. Denne bog er tilegnet såvel Yoga studerende, som er begyndere indenfor Kriya Yoga, og allerede indviede elever, som ønsker at gå yderligere i dybden med deres egen praksis.

Gå t boghandelen for flere detaljer og udsalg.

 


 

 

 

Kriya Yoga: Insights Along the Path Kriya Yoga: Insights Along the Path (Nu på dansk: Indsigt henad Vejen) Marshall Govindan og Jan (Durga) Ahlund
Marshall Govindan and Jan (Durga) Ahlund

Min kone Jan ”Durga” Ahlund og jeg selv har i mange år været klare over et eksisterende behov for en bog, som kunne forklare - både til dem, der er interesserede i eventuelt at starte op med Kriya Yoga og til de, som allerede er på vejen - hvorfor de bør praktisere, hvilke problemer de måtte støde på henad vejen, og hvordan de kan overvindes. Det er vor overbevisning at denne bog vil hjælpe til at forberede enhver på de udfordringer og muligheder som Kriya Yogaen byder på. Hver enkelt af os står vi overfor modstand fra vor iboende menneskelige natur, uvidenhed med hensyn til vor sande identitet - og karma, konsekvenserne af års tilvænnede tankegange, ord og handlinger. Ved opøvelse af aspiration for og tragten efter det Guddommelige, ved at sætte os ud over smålighed og egoisme og i stedet overgive os til vort eget højere Selv, den rene Bevidnende bevidsthed, kan vi overvinde denne modstand, vor karma og de mange forhindringer på vejen. Men, for at lykkes med det, har vi brug for megen støtte og indsigt henad vejen.

Gå t boghandelen for flere detaljer og udsalg.

 

 

 

 

 

Voice of Babaji - A Trilogy on Kriya YogaThe Voice of Babaji: A Trilogy on Kriya Yoga,
2. Udgave

V.T.Neelakantan, S.A.A. Ramaiah and Babaji Nagaraj

Sri (hr.) V. Neelakantan optog ord for ord en serie af foredrag givet af Satguru Kriya Babaji i året 1953. De udgør en sand rigdom af nydelse og inspiration som har magten til at oplyse Kriya Yogaens vej til Guds-realisering, enhed i mangfoldighed og universel kærlighed. Desuden afslører de Babajis magnetiske personlighed og hvorledes han støtter os alle med megen humoristisk sans og visdom. De udkom oprindeligt i tre selvstændige bøger: ”The Voice of Babaji and Mysticism Unlocked”, ”Babajis Masterkey to All Ills” og ”Babajis Death of Death (Kriya)”. De inkluderer de fascinerende beretninger om møderne med Babaji i Madras og i Himalaya af forfatterne V.T. Neelkantan og Yogi S.A.A. Ramaiah. De var ude af cirkulation i mere end 50 år, men er hermed genudgivne og repræsenterer dybdeborende og væsentlige erklæringer fra en af vor tids allerstørste levende åndelige mestre.

Gå t boghandelen for flere detaljer og udsalg.

 

 

 
Pilgrimage to India

 


Sri Lanka Katirgama Dedication 2013

Patanjali Prisen 2014
er givet til
M. G. Satchidananda
af Yoga Alliance International/International Yoga Konføderation

Klik her for nærmere detaljer


Stilhed - Mouni Baba

I stilhed finder det første
møde sted mellem mennesket
og det Guddommelige
Mysterie. Smag stilhedens
nektar.

downloade

 

Besøg Durga's Blogwww.seekingtheself.com

Andre gode links
Thirumandiram.net
Lilac Hope
Traditionalyogastudies.com
Yoga

 

<<<<< Ugens Besked >>>>>

#297

"Vær God, vær ydmyg, vær ren, vær medfølende, du vil opnå Oplysning."

International Yoga Federation

 

©1995 - 2024 - Babajis Kriya Yoga og Publikationer - Alle Rettigheder Reserveret. ”Babaji’s Kriya Yoga” er et registreret service mærke)   ॐ Mahavatar Babaji ॐ