Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Français
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian

                          
VORT BOGUDVALG:
(se også DVD, CD, fotos, malaer & statuer)

Vi accepterer VISA, Mastercard & American Express.
Se nedenfor for alternative betalingsmuligheder.


Babaji og de 18 Siddhaers Kriya Yoga Tradition - PDF"Babaji og de 18 Siddhaers Kriya Yoga Tradition - PDF"

ved Marshall Govindan

Den første autoritative biografi om Babaji, den udødelige mester, der i sin tid blev berømt via Yoganandas biografi ”En Yogis Selvbiografi”, som i dag er en absolut klassiker. Babaji lever i vore dage tæt ved byen Badrinath i den øvre del af Himalaya bjergene. Hans krop er ikke ældedes siden han som sekstenårig for mange århundreder siden, opnåede det højeste samadhi stade, Oplysning og guddommelig transformation. Det skete efter at han var blevet indviet i Kriya Yogaens videnskabelige kunst af to udødelige mestre, Siddhaerne Agastyar og Boganathar, som tilhørte ”de 18 Siddhaers Tradition”, berømt hos den tamilske del af Syd Indiens befolkning. Denne usædvanlige beretning - som fortalt af en discipel gennem mange år - afslører deres lidet kendte livshistorie, oldgamle kultur og nuværende mission, såvel som hvorledes Kriya Yoga kan bruges til at forene den materielle og den spirituelle dimension af livet. Klare forklaringer på Kriya Yogaens psykofysiologiske effekt og retnigslinier for dens udøvelse gives også. Den inkluderer udvalgte vers fra Siddhaernes arbejder med kommentarer. En bog der vil inspirere dig.

Indholdsfortegnelse gå til

bestil venligst her:

klik her

 


Babaji’s Kriya Hatha Yoga: Stillinger for afspaending og foryngelse"Babaji’s Kriya Hatha Yoga: Stillinger for afspaending og foryngelse - PDF"

ved Marshall Govindan

 

bestil venligst her:

klik her

 


Kriya Yoga Indsigter henad Vejen"Kriya Yoga Indsigter henad Vejen - PDF"

ved Marshall Govindan og Jan Ahlund

Min kone, Jan ”Durga” Ahlund og jeg selv har igennem mange år været bevidste om behovet for en bog, der kunne forklare, såvel de, der er interesserede i at lære Kriya Yoga, som de, der allerede er på Vejen, hvorfor de bør praktisere, hvilke vanskeligheder, der typisk opstår undervejs og hvordan man overvinder dem. Det er vores overbevisning at denne bog vil hjælpe til at forberede enhver på de udfordringer og muligheder, som Kriya Yoga tilbyder. Hver eneste af os står overfor modstanden fra vor egen menneskelige natur, uvidenhed m.h.t. vor sande identitet, og karma, konsekvenserne af års indoktrinering v.hj.a. vore tanker, ord og handlinger. Ved at dyrke vores stræben efter det Guddom- melige, afvise egoisme og dens manifestationer, og overgive os til vort eget højere Selv, den rene Vidnebevidsthed, kan vi overvinde denne modstand, vor karma og de mange andre forhindringer på Vejen. Men, for at lykkes med det, har vi brug for masser af støtte og indsigt henad vejen.

Indholdsfortegnelse gå til

bestil venligst her:

klik her

 


Hvordan jeg blev discipel af Babaji
"Hvordan jeg blev discipel af Babaji", 2. udgave - PDF

ved Marshall Govindan

Fra ungdommens søgen over det udfordrende liv som asket i Indien og på Sri Lanka, beretter forfatteren åbent og modigt den usædvanlige historie som udgør hans livs æventyr. Den inspirerende beretning giver en sjælden indsigt i en lidet kendt verden.
115 sider. 38 fotos. Softcover. ISBN 978-1-895383-04-1. 3€.

bestil venligst her:

klik her

 


Nine Tandirams on the Tirumandiram"The Yoga Toolbox for Shaping Your Future ved Jan Ahlund, en ny e- bog"

Indtil videre blot på engelsk

Durga er glad for at have færdigskrevet en ny, inspirerende og befordrende Yoga ebog med Hatha Yoga sæt, som hver bygger på det næste og er meget opmærksom på de unikke behov og fysiske muligheder hvert enkelt individ rummer. Den er nu tilgængelig som ebog.

Der er fjorten forskellige daglige Yoga praksis sæt. Hvert sæt har sin detaljerede beskrivelse og fotos (241). Inkluderet i sættene er dels stillinger (asanaer), vejrtrækningsøvelser (pranayama), muskellåse (bandhaer), fysiske fagter (mudraer), meditations teknikker og opmærksomhedstræning.

Kapiteloverskrifterne er: Tapping into the Power of Prana; Tapping into the Power of the Mind Through the Breath; Beginning Basic Yoga Postures; Surya Yoga and Aum: Tapping Universal Forces; Breaking through Resistances; Loosening the Lower Body and Spine; Loosening and Relaxing the Upper Body and Spine; Strengthening the Nervous System; Bending Over Backwards; Dealing with Despondency; Standing Asana for Balance and Dynamism; Rejuvenating Sleep; Breakthrough Conditioning; The Art of Meditation: Preparing the Body and Mind; The Power of Mudra; Yogic Relaxations to Enrich Life and Actualize Aspirations. Pris: USD 10, CND 10.50, 7.50 Euros

FOR A COMPLIMENTARY SAMPLE CHAPTER click here

bestil venligst her:


Nine Tandirams on the Tirumandiram"Nine Tandirams on the Tirumandiram"

Indtil videre blot på engelsk

Ny 2. udgave. Er nu tilgængelig i et 5- binds hardcover sæt

Gennem de sidste fem år har et team af forskere og lærde arbejdet på den engelske oversættelse inkl. en fyldig kommentar, af én af Indiens største, mest hellige tekster, kendt som Tirumandiram og forfattet af Siddhaen Tirumoolar. Det er et af de væsentligste arbejder relateret til Yoga, Tantra, Saiva Siddhanta Filosofi og spiritualitet, der nogensinde er skrevet. Denne klassiske tekst indeholder ni bind, benævnt Tandirams. Hvert bind indeholder én tandiram med de tamilske vers, deres translitteration, deres oversættelse og kommentar. Det sidste bind som indeholder en ordbog, en eksklusiv bibliografi og et indeks.

Følgende forskere har oversat de 9 Tandiramer:

Nine Tandirams on the Tirumandiram - Volume 1&2Tandirams 1, 2 & 3 - oversat af Sri T.V. Venkataraman
Tandirams 4 - oversat af Dr. T.N. Ramachandran
Tandirams 5 - oversat ved Dr. KR. Arumugam
Tandirams 7 - oversat af Dr. P.S. Somasundaram
Tandirams 8 - oversat ved Dr. S.N. Kandasamy
Tandirams 6 & 9 - oversat af Dr. T.N. Ganapathy
Sidste bind - Ordbog & Eksklusiv Bibliografi ved Dr. TNG
- og indeks ved Dr. Ramesh Babus.

M. Govindan, Durga Ahlund og Krishna Brod har været redaktører og tilføjet kommentarer udfra deres yogiske oplevelser.

”Tirumulars digte indeholder et sandt overflødighedshorn af tekniske udtryk beskrivende for visse mystiske oplevelser. Siddhaernes symbolske, tågeagtige sprogvalg har fordelen at være yderst præcis, koncentreret, hemmelighedsfuld, mystisk og esoterisk i og med symbolerne, i Siddhaernes hænder, bliver en form for artistisk udtryksform af det, som ikke kan udtrykkes. Bruget af symbolsprog er ikke blot et middel til beskyttelse af det, som er helligt mod uvidenhedens vanhelligelse, men også et tegn på at sprog, hvor rigt og varieret det end måtte være, ganske enkelt ikke evner at udtrykke åndens højeste oplevelse. Sandelig er sprog som en smadret lampe. Som Sufierne udtrykker det: ”ethvet forsøg på at udtrykke ens indre åndelige oplevelser i almindeligt sprog svarer til at sende sin elskede et kys per budbringer.” Det korte af det lange er at Siddhaernes ’tusmørke’ sprog i sin natur er dybt mystisk og af en ærefrygt - indgydende udstråling og eksistentielle afsløringer for den person, som evner at dechifrere indholdet. Det essentielle problem i forståelsen af dette ’tusmørke’ sprog er at det forudsætter kendskabet til en total hermeneutik (fortolkningslære) at læse det, ja en opmærksomhed og bevidsthed omkring totaliteten af religiøse og filosofiske strukturer, som er selve dets livsnerve. Det forudsætter desuden at man går ind i dybe tilstande af meditation hvorunder verset tjener som nøgle til afsløring af en højere mening for den indviede.”  (citat fra ”The Yoga of Boganathar”, bind 1, ved Dr. T.N. Ganapathy, side 12) Denne nye oversættelse med kommentar har haft det som sit mål at gøre det muligt for læseren af opfylde dette krav.

Derudover indeholder arbejdet introducerende kapitler fra de to sider af debatten indenfor Saiva Siddhanta: Tirumoolars monistiske theisme versus Meykandars pluralistiske realisme, såvelsom en fyldig ordbog. Oversættelsen og kommentaren søger at undgå at vælge side i denne debat, men vælger snarere at belyse arbejdet selv og gøre det nyttigt for enhver læser, uanset vedkommendes baggrund. Babajis Kriya Yoga Lærer Orden i USA og Canada har via Babajis Kriya Yoga Fond i Bangalore, Indien, bekostet forskernes arbejde til dato.

Disse bind blev udgivet ved et specielt bogudgivelses arrangement i Tattva Loka Hall i Chennai, Indien den 17. Januar 2010.

Prisen for arbejdet er 2.000,- rupiah eller 100 US$ eks forsendelse.

Tirumandiram af Siddhaen Tirumoolar er et helligt monumentalt værk af filosofisk og spirituel visdom udtrykt på verseform. Encyclopædisk i sin omfattende helhed og skrevet næsten 2.000 år tilbage udgør værket én af Indiens betydeligste skrifter, en sand spirituel skattekiste, en Shastra som indeholder forbløffende indsigter. Babajis Kriya Yoga og Publikationer har hermed fornøjelsen at annoncere offentliggørelsen af dette gargantuanske litterære værk, The Tirumandiram i 10 hardcover bind, 3.750 sider alt i alt. Blot 100 US$ ekskl. forsendelsesomkostninger. Læs boganmeldelsen af Dr. Georg Feuerstein på www.tirumandiram.net som erklærer: ”Yoga elskende engelsktalende foruden det akademiske, litterære borgerskab skylder en stor tak til Marshall Govindan (Satchidananda) for at have taget initiativ til og sponsoreret tilblivelsen af dette i sandhed monumentale projekt. Man tør blot håbe på at udgivelsen af denne fuldkomne oversættelse af Tiru-Mandiram vil se afslutningen på den relative ligegyldighed som hidtil har været den tamilske spirituelle litteraturs skæbne for så vidt angår vestlige forskere. Den umådelige værdi et omhyggeligt studie af denne litteratur udgør er overvældende indlysende ved betragtningen af nærværende arbejde.”

Nye Youtube Videokamera foredrag. Gå til ”Marshall Govindan” på Youtube.com.
Se de syv nye videooptagelser med følgende titel: ”Tirumandiram” og ”Patanjali og Siddhaernes Yoga-Sutraer”, ”Levende Oplysning: Hvordan ved du om du gør spirituelle fremskridt?”, del 1 og 2, ”Jesus og Yoga”, del 1, 2,3. Hver optagelse er omkring 8 til 11 minutter.

bestil venligst her:


Kailash: In Quest of the SelfVor nyeste udgivelse! "KAILASH: In Quest of the Self"

Indtil videre blot på engelsk

Af Swami Vedananda, redigeret af Durga Ahlund er nu tilgængelig efter mange forsinkelser i trykningen af bogen. Dette er en sjældent set æventyrlig beretning af en idealistisk munk som gik turen til fods de 300 mil gennem Indiens, Nepals og Tibets bjerge til Kailash bjerget og den hellige sø Mansarovar, tilholdssted for guderne på jorden. Swami Vedananda giver os et detaljeret og ærligt portræt af de fysiske og spirituelle udfordringer, som han måtte udstå og overvinde på denne meget vanskelige pilgrimsrejse. Han deler de indsigter, som var en hjælp for ham på vejen, med os og de ekstraordinære visioner, oplevelser og den dybdegående lære som blev givet ham af usædvanlige yogier, helgener og guder, inkluderet en 700 år gammel Siddha. Swamiji tillader os adgang til sine meditationer. Denne smukke bog indeholder mange fotografier og et kort, som viser os vejen han gik. Denne bog kan opfattes på flere forskellige niveauer. Den er fuld af velsignelser.

233 sider, 6x9 inches, softcover. 16 US$ + samme beløb i oversøiske forsendelsesomkostninger.

bestil venligst her:


Babaji's Kriya Yoga: Deepening Your Practice"NY! ”BABAJIS KRIYA YOGA: Deepening Your Practice”"

Indtil videre blot på engelsk

Ved Jan ”Durga” Ahlund og M. Govindan. ISBN: 978-1-895383-64-5, 108 sider, 8.5 x 11 tommer eller 22x28 cm, blødt omslag med fotos og diagrammer. Pris: 17US$ + 15.45US$ i forsendelse til oversøiske destinationer.

”Denne bog giver udførlige instruktioner, diagrammer og fotografier omkring praksis af et sæt af 18 Yoga stillinger eller asanas, bedre kendt som ”Babajis Kriya Hatha Yoga.” Historier og instruktioner i bogen er en hjælp for den udøvende til at opnå mere end blot den rent fysiske effekt: et forbedret helbred og fysisk sundhed, til at kunne transformere yogaen til en spirituel praksis, som resulterer i en højere bevidstheds tilstand. Til forskel fra tidligere udgivelser om Hatha Yoga vil denne udgave vise dig hvordan du transformerer din Hatha Yoga praksis og gør den til værktøj for opnåelse af Selv-Realisering. Den introducerer dig til den Femgrenede Vej som Babajis Kriya Yoga udgør. Denne bog er dedikeret til studerende af Yoga som er nye indenfor Kriya Yoga såvel som til Indviede studerende, der ønsker at gå dybere i deres praksis.”

bestil venligst her:


Kriya Yoga: Insights Along the Path"Kriya Yoga: Insights Along the Path"

Indtil videre blot på engelsk

Ved M. Govindan og Jan ”Durga” Ahlund, 161 sider, blødt omslag, 15x23 cm. Pris: 14US$ + 15.45US$ i oversøisk forsendelse til Europa. ISBN: 978-1-895383-49-2

Min kone Jan ”Durga” Ahlund og jeg har for længe siden indset behovet for en bog, som kunne forklare både dem, der er interesserede i at lære Kriya Yoga for første gang og de, der allerede er på vejen, hvorfor de bør praktisere, hvilke vanskeligheder, der kunne opstå undervejs og hvordan man overvinder disse. Det er vores overbevisning at denne bog vil kunne hjælpe enhver på at forberede sig på de udfordringer og muligheder Kriya Yogaen byder på. Alle som én står vi overfor modstanden fra vor medfødte menneskelige natur, uvidenhed vedrørende vor sande identitet og karma, konsekvenserne af års vanemæssig tænkning, talen og handlen. Ved intensivering af vor stræben efter det Guddommelige, afvisning af al egoisme og dens manifestationer og ved at overgive eller hengive os til vort eget højere Selv, den rene Vidne Bevidsthed, kan vi overvinde denne modstand, vor karma og de mange forhindringer på vejen. Men for at lykkes med det har vi brug for en masse støtte og indsigt henad vejen.

Indholdsfortegnelse gå til

bestil venligst her:


The Wisdom of Jesus and The Yoga Siddhas"The Wisdom of Jesus and the Yoga Siddhas" For yderligere info om denne bog inklusive ”Indholdsfortegnelse”, kritik og introduktion gå til: The Wisdom of Jesus blog.

Læs kritik af bogen ved Georg Feuerstein

Indtil videre blot på engelsk

Ved M. Govindan, 224 sider, bibliografiske referencer, blødt omslag, 15x23 cm. Pris: 15.95 US$ + 15.45 US$ for forsendelse til Europa. ISBN: 978-1-895383-43-0

Hvem var Jesus? En af de mest indflydelsesrige mennesker til alle tider? Grundlæggeren af kristendommen? En Messias eller Frelser sendt af Gud for at frelse menneskeheden fra dens synder? Hvad var Hans lære? Er alt vi ved om Jesus det vi kan læse os til i Bibelen? Hvad siger moderne historisk forskning om hvad Jesus gjorde og sagde? Hvordan var Jesus’ originale lære før den Kristne religion blev en organisation?

Med opdagelsen af mange nye originale dokumenter i Sinai Ørkenen og i nærheden af Det Døde Hav og i og med tilstedekomsten af moderne metoder til tekstanalyse ved uafhængige forskere, som er frie af institutionelle tilhørsforhold, enes de fleste af vore dages bibel-forskere om at bøgerne i Bibelens Nye Testamente er skrevet af kilder hvis autenticitet er varierende.

Hvad er det mest sandsynligt Jesus rent faktisk sagde, som det citeres i Mattæus -, Markus og Lukas evangelierne, men som rent faktisk først blev nedskrevet adskillige tiår senere?
Hvilke dele af teksterne er sandsynligvis senere tiders tilføjelser og indskud - ord lagt Jesus i munden af ukendte kilder.
Hvad blev sagt om Jesus eller om Hans lære af andre, foreksempel af Paul i hans ’breve’, som udgør det meste af den øvrige del af Det Ny Testamente og som har tjent som base for udviklingen af de tidlige Kirkens læresætninger.

I hvor høj en grad har disse interpolationer, indskud og tilføjelser foruden den tidlige kirke dogma forvansket og fordrejet Jesu’ faktiske ord og lære? Hvad udtrykker Jesus faktiske ord om hvem Jesus var og hvilken hans lære? Hvad giver Jesus’ faktiske ord IKKE udtryk for? Kendskab til svarene på disse spørgsmål er en forudsætning for at kunne sammenligne Jesu Lære med tileksempel Gnostikernes og andre mystikeres - eksempelvis Yoga Siddhaernes lære. Somme har tidligere forsøgt sig med en sådan sammenligning - Swami Prabhavananda i hans The Sermon on the Mount According to Vedanta og Paramahamsa Yogananda med The Second Coming of Christ. De bruger begge kristendommens dogma som den udtrykkes i King James versionen af Bibelen som udgangspunkt for deres sammenligning. De havde ikke kendskab til mange bibelhistorikeres forskning som tilsiger at der er en lang række fejl og utallige unøjagtigheder i den engelske version af Bibelen i forhold til den originale græske version. De tager heller ikke højde for de mange fund moderne kritisk historisk research har bragt for dagens lys. Yogananda fortolkede hvem Jesus var ved at adskille ”Jesus” som person fra ”Kristus” som ”bevidsthedstilstand”, som Han havde opnået. De fleste af hans antagelser er gjort med baggrund i udtalelser, som efter sigende skulle have været gjort af Jesus, foreksempel ”Jeg er” erklæringerne i John’s Evangelie, som i vore dage mistros for at være interpolation og tilføjelser og ikke Jesu ord. Dette nuværende arbejde repræsenterer en sammenligning mellem Yoga Siddhaernes lære og den Jesu lære som - i vore dage - anses for mest autentisk i henhold til moderne, kritisk, historisk research.

Som vi vil se er moderne forskere af bibelhistorie rimeligt enige om hvad det var Jesus lærte fra sig, mens historiske kilder kun yder sparsom information om, hvad han faktisk foretog sig. Der foreligger ingen oplysninger om hvad Jesus lavede i ’de tabte år’: perioden mellem han som tolvårig talte med stor autoritet til skrivere og farisæere og hans tilsynekomst igen som 30 årig, da han påbegynder sin mission ved Galilæa Søen. Vi er derfor tvungne til at lede andre steder for at forstå hvad det var der transformerede Jesus, hvilke indflydelser han var udsat for, tømrersønnen fra Nazareth som bliver til Messias, Frelser af det jødiske folk og til Kristus, tilbedt verden over af millioner lige siden.

Men der er andre kilder, som i sammenligning med det Jesus sagde og lærte fra sig og Hans liv i særdeleshed, klart indikerer hvilke disse indflydelser må have været. Eksempler herpå er Gnostikernes efterladte manuskripter - som opdagedes i Nag Hammadi i Sinai i 1945 - og de jødiske Essenes som opdagedes i Qumram i ’48 foruden tusinder af oldgamle dokumenter, der sporer den tidlige kristendoms udvikling og dokumenterer dens konkurrerende fraktioner.

I vor tid har forskning fra Yoga Siddhi Research Centeret i Chennai, SydIndien, resulteret i udgivelsen af en stribe bøger - for første gang på engelsk og med udførlige kommentarer - som oversat fra det tamilske originalsprog de oprindeligt forfattedes på af de såkaldte Yoga Siddhaer , eller Mestre i Yoga, som var Jesus samtidige og hvis mirakuløse evner i ganske forbløffende grad minder om Jesus’.

I dettte arbejde vil vi udforske og sammenligne disse og andre områder og dermed klart belyse de store spørgsmål ”Hvem var Jesus?” og ”Hvordan skal hans lære egentlig forstås?”

bestil venligst her:


THE GRACE OF BABAJI'S KRIYA YOGA: A CORRESPONDENCE COURSE

"THE GRACE OF BABAJI'S KRIYA YOGA: A CORRESPONDENCE COURSE"

Indtil videre blot på engelsk

ved Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas, 2005. 12-15 sider månedligt. (12 årlige udg.) Pris: 141 US$ i forsendelse til Europa.

Via selvstudie og udførelse af de teknikker kurset vil foreslå dig, vil du lære at inkorporere Babajis Kriya Yoga Lære i dit hverdagsliv. Igennem et år vil du via e-mail, hver måned, modtage en henved 12-15 sider, som udvikler et specifikt tema. Her en liste over temaer: Nåde og det at leve et Yogisk Liv; Sindet, vor Ven, vor Fjende; Parforhold: At Gå Vejen med Andre & den Ægteskabelige Kærligheds Yoga; At Praktisere Taknemmelighed; Følelser: Sjælens eller Egoets Udtryk? og at Slippe Ophobede Følelser; Fordybelse af Meditation & at Meditere med Åbne Øjne; Indre Kalden på Gud via Mantra Japa; Yamaerne; Yoga: Klare Metoder, Håndgribelige Resultater; Pranas Subtile Indvirkning på de Fem Kroppe; Vore Ord, Vort Liv & Stilhedens Kraft; Bhakti Yoga: Kærlighedens Tårer; Opmærksomhed: Det er Faktisk Det Eneste Vi Har; Shakti og Subtilkroppen; HathaYoga: Renselse af Vort Tempel; Transcendering af Opdragelse og Indoktrinering ved Hjælp af Sund Dømmekraft & Erkendelse af at det vi almindeligvis oplever som Dagligliv Ikke er Den Ultimative Virkelighed; Tapas: At Bringe Intensitet ind i Vor Praksis.

Læren er uddraget fra de bøger Babaji dikterede i 1952 og ’53, fra Siddhaernes arbejder, Sri Aurobindo og The Mother, Ramalinga og Vedanta. For mere info kan du klikke HER

bestil venligst her:


The Art of Selflove Boganmeldelse ved Marshall Govindan:

"The Art of Selflove: Loving Yourself is the Key to Happiness

Indtil videre blot på engelsk

ved Frank M. Lobsiger

Bestil den fra www.babajiskriyayoga.net

205 sider, softcover, 6x9 inches. Pris: 15 US$ eksl. forsendelse (som også beløber sig til 15 dollars).

Jeg nød at læse The Art of Selflove af Frank M. Lobsiger, som jeg har kendt igennem mere end 10 år som student af Babaji’s Kriya Yoga og som oversætter af mange af mine seminarer i Zürich, Schweiz.

I The Art of Selflove er det bedste fra Østens ’mindfulness’ metoder kombineret med Vestens somatiske, kropscentrerede terapiformer i en ny teknik udviklet af Frank, som han kalder ’The Welcoming Proces”, - Velkomstprocessen, og som vil være af interesse for enhver, der søger at finde den eneste eksisterende vedvarende kilde til lykke: det indre Selv. Jeg har praktiseret teknikken og kan verificere dens effektivitet. Denne tretrins proces begynder med at man udvikler opmærksomhed omkring ens nuværende indre oplevelse. Almindeligvis er man så optaget af sine emotioner eller tanker at man ganske glemmer at det ikke er ”Den jeg er”. Andet skridt involverer at ”tillade” sig selv at opleve ’hvadend der måtte dukke op’, hvad enten det måtte være en følelse, et begær eller en indre konflikt, uden at bedømme det, uden at fortrænge det. Tredje skridt er så at notere sig ”the body-shift”, - ændring i kroppen, som er et resultat af at man har ”tilladt” dette, og dette skift kan være foreksempel en ændring i vejrtrækningen, en fysisk bevægelse i/af kroppen, som at ændre sin position, afslapning, et smil eller en spontan udstrækning.

Benefits of the Welcoming-Process™

Det helt eksistentielle behov for en sådan praksis som modgift mod egoistisk selvoptagethed og ubevidst lidelse forklares i de indledende kapitler på en måde som både er overbevisende og lettilgængelig for en stor majoritet af potentielle læsere.

De tre skridt i ”The Welcoming Proces” forklares tydeligt. Nyttige diagrammer og eksempler gør det muligt for læseren nemt at fatte processen og bruge den i sin dagligdag. Man kan med fordel benytte sig af den hver gang man føler at ens attitude eller indre reaktion på livet får én til at lide. Man har nemlig altid mulighed for at skifte holdning. ”Velkomstprocessen” er et kraftigtvirkende værktøj til at skifte attitude.

The Art of Selflove er nem og sjov at læse. Den er dejligt fri for tekniske og filosofiske begreber. Den suppleres af en mængde interessante citater og en omfattende samling bibliografiske referencer til fordel for dem, der måske ønsker at læse mere om den underliggende psykologi og filosofi.

The Art of Selflove er nem og sjov at læse. Den er dejligt fri for tekniske og filosofiske begreber. Den suppleres af en mængde interessante citater og en omfattende samling bibliografiske referencer til fordel for dem, der måske ønsker at læse mere om den underliggende psykologi og filosofi.

bestil venligst her:


Ny e-bog: "Yogic teachings of Jesus ", af Nityananda. (klik her)

Indtil videre blot på engelsk

Ingen i Vesten er så berømt og dog så ukendt som Jesus, uanset at vores kultur bygger på Hans lære.

"Yogic teachings of Jesus" sammenligner Jesus mystiske lære med essentielle tekster fra den yogiske Siddha tradition fra Indien. Da forfatterens baggrund er strikt katolsk følte han behov for at integrere Jesus figuren og Jesu lære med sin egen Yoga praksis. Så han skrev denne bog for at afstemme og sammenligne de to traditioner for egen og for andres skyld, som måtte være i en lignende situation.

Besøg websiten www.yogaandchristianity.com for flere gratis artikler af Nityananda om Yoga og Kristendom.


BABAJI AND THE 18 SIDDHA KRIYA YOGA TRADITION

"BABAJI AND THE 18 SIDDHA KRIYA YOGA TRADITION", 8. Udgave

Indtil videre blot på engelsk

ved M. Govindan, 2001. 216 sider med 33 farvefotos, 4 kort, 100 bibliografiske referencer og ordbog. Pris: 16.95 US$ + 15.45 US$ i forsendelse til Europa. ISBN 978-1-895383-00-3. Blødt omslag. 15x23 cm.

Den første autoritative biografi om Babaji, den udødelige mester, der i sin tid blev berømt via Yoganandas biografi ”En Yogis Selvbiografi”, som i dag er en absolut klassiker. Babaji lever i vore dage tæt ved byen Badrinath i den øvre del af Himalaya bjergene. Hans krop er ikke ældedes siden han som sekstenårig for mange århundreder siden, opnåede det højeste samadhi stade, Oplysning og guddommelig transformation. Det skete efter at han var blevet indviet i Kriya Yogaens videnskabelige kunst af to udødelige mestre, Siddhaerne Agastyar og Boganathar, som tilhørte ”de 18 Siddhaers Tradition”, berømt hos den tamilske del af Syd Indiens befolkning. Denne usædvanlige beretning - som fortalt af en discipel gennem mange år - afslører deres lidet kendte livshistorie, oldgamle kultur og nuværende mission, såvel som hvorledes Kriya Yoga kan bruges til at forene den materielle og den spirituelle dimension af livet. Klare forklaringer på Kriya Yogaens psykofysiologiske effekt og retnigslinier for dens udøvelse gives også. Den inkluderer udvalgte vers fra Siddhaernes arbejder med kommentarer. En bog der vil inspirere dig.

" Et stærkt bidrag til udødelighedens lidet kendte videnskab."
C. Srinivasan, Ph.D., Professor Emeritus i Botanik, Annamalai Universitet, Indien.

"Det er den mest præcise og omfangsrige redegørelse for Kriya Yogaens oldgamle tradition og metode som til dato er udgivet på engelsk.." - E. Ayyappan, langtids discipel af Babaji.

bestil venligst her:


The Voice of Babaji: A Trilogy of Kriya Yoga"THE VOICE OF BABAJI:
EN TRILOGI OVER KRIYA YOGA", 2. Udgave

Indtil videre blot på engelsk

ved V.T. Neelakantan, S.A.A. Ramaiah og Babaji Nagaraj, 2003.
534 sider, hvoraf 8 i farve. Pris: 23.95 US$ + 30.50 US$ i oversøiske forsendelsesomkostninger. ISBN: 978-1-895383-23-2. Blødt omslag. 15x23 cm.

Sri V.T. Neelakantan nedskrev ord til andet en serie foredrag afholdt af Satguru Kriya Babaji i 1953. Disse taler udgør et sandt kildevæld af nydelse og inspiration - oplyser Kriya Yogaens vej til Gudserkendelse, enhed i mangfoldighed og universel kærlighed. De afslører også Babajis magnetiske personlighed og hvordan han støtter os alle - i en humoristisk og viis ånd. De udgaves oprindeligt i tre bind: ”The Voice of Babaji and Mysticism Unlocked,” ”Babajis Masterkey to All Ills, (Kriya) ” og ”Babajis Death of Death (Kriya).” Inkluderer de fascinerende beretninger om forfatterne V.T. Neelakantan og Yogi S.A.A. Ramaiahs møder med Babaji i hhv. Madras (Chennai) og i Himalaya bjergene. I mere end 50 år har disse bøger været ude af cirkulation, men her er de så igen: dybtgående og væsentlige udtalelser fra én af verdens betydeligste spirituelle levende mestre. ”Marshall Govindan, Le Kriya Yoga et les èditions du Babaji, Inc., Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas skal hermed undskylde for overtrædelsen af retttighederne tilhørende Yogi S.A.A. Ramaiah, the Arizona Babaji Yoga Sangam Inc. og Canadian Babaji Yoga Society i arbejdet ”The Voice of Babaji” som indeholder syntesen af de tre bøger: ”Voice of Babaji and Mysticism Unlocked”, ”Babaji’s Masterkey to All Ills” og ”Babaji’s Death of Death”. Vi anerkender herved at Yogi S.A.A. Ramaiah, Arizona Babaji Yoga Sangam, Inc. og Canadisk Babaji Yoga Society, Inc. aldrig har givet deres tilladelse til at redigere, publicere, kopiere, reproducere, udgive, printe, sælge eller drive handel med de krænkede kopier. Vi anerkender hermed at redigeringen, publikationen og salget af de krænkede bøger som indeholdt i bogen ”The Voice of Babaji” udførtes uden tilladelse og imod Yogi S.A.A. Ramiahs ønske. 8. September 2009 gav Canadisk Babaji Yoga Society, Inc. deres tilladelse - ligesom Arizona Babaji Yoga Sangam, Inc. også tillod udgiveren at publicere bogen. I 2009 gav endvidere VTN Fonden, en velgørende fond etableret af arvtagerne efter V.T. Neelakantan deres tilladelse.

Læs et uddrag af ”Babaji’s Masterkey to All Ills” her..

bestil venligst her:


Kriya Yoga Sutras of Patanjali and the Siddhas "KRIYA YOGA SUTRAS OF PATANJALI AND THE SIDDHAS"

Indtil videre blot på engelsk

ved M. Govindan, 2000, 320 sider. Pris: 18.95 US$ + 30.50 US$ i oversøiske forsendelsesomkostninger. ISBN: 978-1-895383-12-6. Softcover. 15x23cm.

Patanjali refererer til sin Yoga som ”Kriya Yoga”: yogaen som er ’handling med opmærksomhed’. Hans Yoga-Sutra’er regnes som blandt de to-tre absolut væsentligst eksisterende tekster indenfor yogaens område. Indtil videre har alle kommentatorer blot nævnt Patanjalis arbejde en passant, i en bisætning og stort set ignoreret arbejdets betydning for yogisk praksis. De har også ignoreret det faktum at det samtidig er et esoterisk arbejde, der kun kan forstås i dybden af en indviet, som allerede besidder en vis forudgående erfaring.

Denne nyoversættelse og kommentarer en praktisk guide til SelvRealisation eller Oplysning. Den forklarer klart og tydeligt hvordan Patanjalis dybsindige filosofiske lære kan indkorporeres i ens eget hverdagsliv, og ja, i enhver given situation. Når man praktiserer Kriya Yogaens teknikker svarer det til at køre en bil med mange hestekræfter bag hjelmen. Men uden et vejkort til at guide sig vil de fleste studenter ende med at ’sidde fast i trafikken’ eller ’køre ind i en blindgyde’. Nu - for første gang er der en klar ruteangivelse til at guide studenten til bemærkelsesværdige destinationer.

I Tamil Nadu og andre sydindiske stater er der en tradition af yogiske eksperter bedre kendt som Siddhaer, som er berømmede for deres langlevethed, mirakuløse evner og ekceptionelle bidrag til denne sejlivede kulturtradition. De har efterladt sig en mængde litteratur - deriblandt Thirumandiram af Siddha Thirumoolar - som mange indikationer peger på var en broderdiscipel til Patanjali.

"Studier (svadhyaya) har altid været et integreret aspekt i Yogaen. Vestlige studerende bør efter min mening tage deres yogiske praksis langt mere alvorligt. På grund af deres kortfattede, koncise og rammende fokus på det essentielle udgør Yoga-Sutraerne det ideelle studieobjekt. Deres tilgang er rationelt, systematisk og filosofisk. Til sammenligning er Thirumandiram ekstatisk og poetisk og fyldt med disse små guldklumper af yogisk oplevelse og visdom. Begge tekster komplementerer hinanden på smukkeste vis og et samtidigt studie af dem vil være både oplysende og inspirerende. Govindans bog udgør den perfekte platform for et sådant studie. Han skriver udfra sin egen lange erfaring med Kriya Yoga og en dyb kærlighed til og respekt for traditionen. Marshall Govindans ’Kriya Yoga Sutras of Patanjali and the Siddhas’ er et værdifuldt bidrag til studiet af Yoga generelt og til studiet af Yoga Sutraerne i særdeleshed. Jeg kan hermed anbefale den af hele mit hjerte. Specielt for det stadigt voksende antal Kriya Yoga studerende over hele verden vil denne bog være uvurderlig, mens andre også vil nyde godt af dens mange fordele."
- Fra forordet ved Dr. Georg Feuerstein, Ph.D. og forfatter til bogen "The Sutras of Patanjali"og "Encyclopedia of Yoga."

"Et markant bidrag til enhver seriøs yogastuderendes praksis udgøres af dette omfangsrige (nærved 300 sider) nye værk, som er resultatet af 10 års arbejde inklusive en detaljeret oversættelse, tips og fif til integrering af læren i ens egen praksis, referencer til andre kommentarer og indekser til både sanskrit og engelske nøgleord i teksten."
- Yoga Journal - November 2001

"Marshall Govindan har skabt en ekcellent og letlæselig kommentar til de ofte noget mystiske og hemmelighedsfulde Yoga Sutraer, som udgør den væsentligste tekst indenfor Klassisk Yoga som kompileret af Patanjali fra ældre uopslidelige yogiske lære fra Indien. Specifikt har Govindan givet et unikt perspektiv på dette dybdegående arbejde fra traditionen for Kriya Yoga og den SydIndiske Saivisme (Shiva-kult/ur), hvilket giver hans arbejde en speciel betydning for alle studerende og disciple indenfor disse grene. Han bringer Yoga Sutraerne ud af den akademiske forvirring, der tidligere har hersket på området og ind i en praktisk brugbar dybere yogisk praksis. Han afslører de mange sider af den sande yogiske bevidsthedens videnskab som går meget længere og dybere end det vi i dag oplever i almindelig populær hatha yoga praksis."
- David Frawley (Vamadeva Shastri), forfatter til "Yoga and Ayurveda", Direktør for American Institute of Vedic Studies.

"Marshall, din bog over sutraerne er fantastisk. For et par måneder siden spurgte jeg Swami Nithyananda hvad det bedste jeg kan gøre for de cirka 200 studenter jeg ser hver uge som yogalærer og han svarede, ”lær dem Patanjalis sutraer”. Jeg synes virkelig godt om den måde du har organiseret og præsenteret oversættelsen på. Plus, din kommentar er så forståelig for et vestligt sind at jeg har brugt at læse op for mine klasser i begyndelsen af hver time mens vi centrerer. De synes at virkelig ’fatte det’ for så vidt de kommer regelmæssigt til undervisningen. Dette er en stor bog for os vestlige yogapraktikere på alle niveauer, mænd som kvinder."
-Martin Berson, Yoga Instruktør, Hartford, Connecticut, USA

bestil venligst her:


Babaji's Kriya Hatha Yoga: 18 Postures of Relaxation"BABAJI'S KRIYA HATHA YOGA: 18 POSTURES OF RELAXATION", 8. udgave

Indtil videre blot på engelsk

ved M. Govindan, 2002. 30 sider. Pris: 7.50 US$ + 7.70 US$ i forsendelse til Europa. ISBN: 978-1-895383-03-4. Blødt omslag. 22x16cm.

Disse 18 stillinger udvalgtes af Babaji ud af de eksisterende tusinder af stillinger - for at skabe et effektivt værktøj til foryngelse af den fysiske krop og som forberedelse til de mere subtile faser af hans Kriya Yoga. Den udødelige Himalayanske mester er selv det levende eksempel på deres effektivitet. Hver stilling udgøres af flere stadier og er dermed praktisk anvendelige for både begyndere og avancerede studenter af yoga. Stillingerne er desuden parvis arrangerede - i stilling og modstilling - for at lette afspændingsfasen efter hver udført stilling. Denne guide er designet som håndbog, hvori hvert stadie af hver enkelt stilling er individuelt illustreret og forklaret udførligt og overskueligt. Hver stillings utallige fordele indenfor healing og forebyggelse af diverse funktionelle lidelser i kroppen indikeres også. I et introducerende kapitel forklares de principper der bør følges ved udøvelsen af stillingerne.

bestil venligst her:


How I became a disciple of Babaji"HOW I BECAME A DISCIPLE OF BABAJI", 2. udgave

Indtil videre blot på engelsk

ved M. Govindan. 190 sider. Fra de tidlige år af hans spirituelle søgen gennem asketiske ritualer og prøver i Indien og på Sri Lanka, fyldt af æventyr og udfordringer, deler fofatteren sin usædvanlige historie på oprigtig og modig vis. Hans inspirerende beretning giver et sjældent indblik i en ellers meget lukket og ukendt verden. 90 sider. 38 fotografier, 15x23cm. Blødt omslag. ISBN: 978-1-895383-04-1. Pris: 7.75 US$ + 9 US$ i forsendelse til Europa.

 

bestil venligst her:


Green Yoga(NY) "GREEN YOGA"

Indtil videre blot på engelsk

ved Georg Feuerstein & Brenda Feuerstein. 164 sider. Pris: 16 US$ + 15.45 US$ i oversøiske forsendelsesomkostninger. ISBN: 978-0-9782138-2-4. Blødt omslag.

Grøn Yoga - GREEN YOGA - er en ekstremt vigtig bog. Den belyser sammenhængen mellem selv-transformation og vore naturlige omgivelsers bevaring. Den verdensomspændende miljøkrise (”Sixth Mass Extinction”) kræver at vi nu sætter alt ind på at hjælpe Planeten til at genvinde sin balance, så at også fremtidige generationer må kunne overtage en levebar jord, som kan være dem til nytte og glæde i såvel deres verdslige som åndelige aspirationer.

GREEN YOGA er et højlydt råb til alle nulevende udøvere af Yoga om at leve den yogiske visdoms lære i form af et ’grønt’ liv; en livsstil, der behandler både indre og ydre miljøer med ærbødighed.

GREEN YOGA ser på de utallige problemer vi står ansigt til ansigt med: den globale opvarmning og omfattende forurening: af land, vand og luft; den alarmerende udryddelsesrate, skovødelæggelse, tab af øvre muldlag, drikkevands mangel etcetera. Forfatterne omtaler også i direkte og klare vendinger hvad det er vi har brug for lige nu. Den er nødvendig læsning for alle der ønsker at praktisere Yoga og for så vidt for alle andre spirituelle traditioner - som ønsker leve et meningsfuldt og ansvarligt liv i dette 21. århundrede.

Georg Feuerstein, Ph.D., er internationalt anerkendt for sine originale bidrag til Øst-Vest dialogen. Han står som forfatter til mere end 30 bøger, inklusive den prisvindende ’Shambhala Encyclopedia of Yoga’, ’The Yoga tradition, Yoga Morality’ og ’Aha! Reflections on the Meaning of Everything’.

Brenda Feuerstein, Georgs kone, er tidligere musiklærerinde, sundheds og fitness konsulent og Yoga instruktør, såvelsom nuværende Direktør for ’Traditional Yoga Studies’ og Vicedirektør for ’Green Yoga Initiative’.

Forfatterne lever en enkel livsstil dedikeret til at hjælpe folk til at forstå vor tids usædvanligt farlige karakter.

TRADITIONAL YOGA STUDIES www.traditionalyogastudies.com

bestil venligst her:


THIRUMANDIRAM: A CLASSIC OF YOGA AND TANTRA"THIRUMANDIRAM: A CLASSIC OF YOGA AND TANTRA", 3. udgave

Indtil videre blot på engelsk

ved Siddhar Thirumoolar. Engelsk oversættelse og noter ved Dr. B. Natarajan, D.Litt. Redigeret ved M. Govindan, 2003. 828 sider i 3 softcover bind. Pris: 41.75 US$ + 47.50 US$ i forsendelse til Europa. ISBN: 978-1-895383-02-7. Bløde omslag. 15x23cm.

Stil ind på selve yogaens rødder med denne første oversættelse af Thirumoolars klassiske mesterværk over yoga, tantra og Saiva Siddhanta, de Tamilske Yoga Siddhaers Evangelie. Det har inspireret millioner af sydinderes dagligliv og hjulpet til at frembringe nogle af Indiens absolut største yogier igennem de sidste 2.000 år. Skrevet i 3.047 vers - hvert enkelt et unikt pragtstykke - som går langt hinsides Patanjalis Yoga-Sutraer i såvel vidde som dybde - er denne internationale udgave designet med henblik på at hjælpe vor tids læser til at forstå værket, med forklarende bemærkninger i de specielle introducerende afsnit, omfattende fodnoter, en detaljeret ordbog, indeks og utallige illustrationer. Fra de mest almindelige til de mest sublime af livets områder tjener denne bog som oplysende guide og som inspiration til Selv-Erkendelse og Selv-transformation.

"Thirumandiram er i vigtighed fuldt på linje med ’Bhagavad Gita’, ’Yoga Sutraerne’ eller den omfangsrige og inspirerende ’Yoga Vasishta’. Denne enestående tekst er nu tilgængelig i en fin tre-binds udgave takket være Marshall Govindans kærlighedsarbejde."

- Georg Feuerstein,Ph.D., forfatter og redaktør på "Yoga Journal" og forfatter til "Yoga Sutras of Patanjali", "The Encyclopedia of Yoga" og mere end 20 andre bøger - i januar 1996 udgaven af "Yoga Journal".

bestil venligst her:


The Practice of Integral Yoga"THE PRACTICE OF INTEGRAL YOGA"

Indtil videre blot på engelsk

ved Jugal Kishore Mukerjee

Sri Aurobindo Ashram. Udgivet i 2003. 366 sider i 3 bløde bind. Pris: 16.90 US$ + 30.50 US$ i oversøisk porto. ISBN: 81-7058-732-8. 15x23cm.

Hvis du er inspireret af de brilliante arbejder fra Sri Aurobindos hånd og pen eller dit hjerte er tiltrukket af The Mother og du ønsker at forstå hvordan man praktiserer integral yoga i en nøddeskal - har du chancen her!

Hvis du i dit eget sind og på egen krop ønsker at opleve hvad det vil sige at "kalde Nåden ned" og ind i dit liv - har du chancen her!

Hvis du ønsker at udvikle en klar og tilstedeværende vished om hvornår den Guddommelige Vilje manifesterer sig i dit liv - har du hermed chancen!

Vi har virkelig nydt denne bog. Vi mødte professor Mukerjee - sadhak indenfor integral yoga igennem mere end 50 år og forhenværende direktør for ’The International Center for Education’ i januar 2006 i Sri Aurobindo Ashram i Pondicherry. Vi charmeredes totalt af hans klare og koncise besked om at måden vi kan leve et Guddommeligt liv her på jorden er ensbetydende med at være nådesløs i sin søgen efter egne svagheder og skavanker og totalt determineret i at bygge bro mellem den du er i dag til den du ønsker at være… med påkaldelse af Det Guddommelige når det måtte være nødvendigt. Han viser vejen og metoden hertil i sin bog "The Practice of integral Yoga".

Durga and Satchidananda

bestil venligst her:


The Poets of The Powers "THE POETS OF THE POWERS", 2. udgave

Indtil videre blot på engelsk

ved Kamil V. Zvelebil, 1993. Pris: 8.45 US$ + 15.45 US$ i oversøiske forsendelsesomkostninger. ISBN: 0-941255-32-8. Blødt omslag. 14x20cm.

Denne nyudgivelse af det klassiske arbejde som udkom førte gang i 1973 er hovedsageligt baseret på interviews med Yogi S.A.A. Ramaiah, direkte discipel af Babaji. Det var det første akademiske studie af de 18 tamilske Siddhaer fra SydIndien og deres kultur og det præsenterer mange fascinerende detaljer som vil interessere studerende af Babajis Kriya Yoga. Siddhaerne eller de Perfekte Mestre var deres tids yogamestre, spirituelle helte, mirakelmagere og gøglere. Deres poesi reflekterer den dybeste åndelige længsel, indsigt og oplevelse. Det afslører også at de var tydelige i deres kritik af datidens konventionelle religion og moral. Kamil Zvelebil, Ph.D., er verdensberømt som specialist indenfor tamilsk sprog og kultur foruden pioner indenfor tamilske studier og Professor ved et hollandsk universitet.

bestil venligst her:


Your Mind: The Owners Manual"YOUR MIND: THE OWNERS MANUAL", 2. Udgave

Indtil videre blot på engelsk

ved Linda Joy Rose, Ph.D., 1999. 190 sider. Pris: 14.95 US$ + 15.45 US$ i forsendelse til Europa. Tilgængelig på engelsk og spansk. ISBN: 978-1-895383-09-6. Blødomslag. 15x24cm.

TILLYKKE! Du er nu ejer af den mest sofistikerede computer, der nogensinde er opfundet! Har nemt ved den mest komplekse ræsonneren, konklusioner, analyser og med en uendelig kapacitet til at lære nyt og at opbevare data. Den blev din ved fødslen. Dit sind - … men det kom ikke med en brugsanvisning, så du bruger ikke mere end 3-5% af dets potentiale!

Udover dets evne til at behandle og opbevare information er dit sind også nøglen til skabelse af din skæbne. Under din opvækst har du måske modtaget en hel masse ’programmering’, som ikke tjener dine nuværende behov og nuværende mål, ja som måske endda saboterer deres realisation. Selvom vi måtte ønske at foretage nogle ændringer i vores liv, slår det ofte fejl for os, fordi vi ikke har den fjerneste anelse om hvordan det skal gøres. Nu kan du lære hvordan du kan udnytte dit sinds potentiale til fulde med denne praktiske, letforståelige og sjove guide.

Lær hvordan dit sind opererer, dets struktur og dynamik. Skaf dig adgang til sindets ’powerforsyning’ via suggestion. Opdag din ’værktøjskasse’ til at skabe en sund livsstil og overvinde negative vaner, angst, depression og vrede. En vifte af metoder til forløsning af fysisk og emotionel stress. Teknikker til healing og smertekontrol. Øvelser til opbygning af selvtillid, kreativitet, intuition og personlige relationer. Med de talenter og evner denne bog giver dig, vil du blive vidne til mirakuløse ændringer i dit liv.

"En rigdom af intelligent, positiv, og klar information som ikke kan andet end øge enhvers selv-forståelse. Denne bog fortjener at blive oslagsbog og guide i vores liv" - Joya Pope, forfatter til "Upcoming Changes"

"En helende bog fyldt med kærlighed og visdom.".
- Doreen Virtue, Ph.D. forfatter af "Divine Guidance"

"Denne bog indeholder oldgammel visdom og opdaterede værktøjer til at leve sit liv til fulde i vort 21. århundrede. En højst praktisk og inspirerende guide til at lære sit sind at kende." - Lucia Capacchione, Ph.D. forfatter af "Visioning: Ten Steps to Designing the Life of Your Dreams"

Skrevet af Linda Joy Rose, Ph.D., internationalt anerkendt ekspert i underbevidsthedens dynamik og antydningens magt. Hendes originale system til at afsløre og behandle barndoms traumer, Hypno-Potential, er blevet standard praksis i mange lande verden over.

bestil venligst her:


Babaji's Kriya Yoga Journal"BABAJI'S KRIYA YOGA JOURNAL"

Indtil videre blot på engelsk

Pris: 13 US$ inklusive forsendelse. (Bemærk at journalen udsendes via pdf e-mail ved default. Hvis du snarere ønsker en hardcopyudgave bedes du venligst angive dette under ’shipping præference´)

De fleste tidligere numre af Kriya Yoga Journalen bliver nu opdateret til vores website: www.babajiskriyayoga.net - de er værd at læse.

Vi tilbyder vore læsere i Eurozonen at sende et årligt medlemsbidrag på 12€ på en check udstedt til: “Marshall Govindan” in a transfer, to Deutsche Bank, International, BLZ 50070024, account no. 0723106, re. IBAN DE09500700240072310600, BIC/Swift code DEUTDEDBFRA.

For fornyelse af den engelsksprogede udgave af ‘The Kriya Yoga Journal’ send venligst beløbet per check eller via kreditkort her på siten og udfyld nedenstående fornyelsesformular, print den ud og send den sammen med checken.

US and Overseas customers:


The Yoga of Siddha Avvai"THE YOGA OF SIDDHA AVVAI"

Indtil videre blot på engelsk

ved S.N. Kandaswamy, Ph D, 2005. 370 sider. Pris: US$15.45 for oversøisk airmail. ISBN: 978-1-895383-28-7

fra forordet af M. Govindan

Avvai regnes for at være een af de mest indflydelsesrige viise blandt de tamilsk talende indbyggere i SydIndien. Hendes poesi og littterære arbejder, dateret fra moderne tidsregnings første århundrede reciteres af millioner af tamilsktalende skolebørn i SydAsien den dag i dag. En kæmpestatue af hende er at finde på Chennais Marina Beach Drive ved det Indiske Oceans kyst. De værdier og den visdom hendes digte repræsenterer kan spores tilbage til en bestemt kilde. Det er denne kilde som nærværende bind “The Siddha Yoga Tradition of Avvai and Her literary work: Vinayakar Akaval”, belyser og afslører for første gang. Forfatteren tager os med på en guidet litterær, historisk og spirituel tur i old-Indisk kultur - og hjælper os derved til bedre at forstå hendes oprindelse og hendes storhed.

Ganske som sin berømte forgænger Siddhaen Thiruvallavar, hvis indflydelse på tamilsk kultur og værdier via hans værk Thiru Kaval er universelt accepteret, var Avvai også en Siddha Yogi. Mens Thiruvallavar var discipel af Agastyar og broderdiscipel med Babaji Nagaraj, grundlæggeren af Kriya Yoga, påstår Avvai at hendes Guru er lyden af Aum, Selve Pranava’en, personliggjort ved formen af Ganesha, som lærte hende Kundalini Yoga. Hendes poesi påkalder Guruens nærvær og tænder en spirituel bevidstheds flamme i læseren. Den peger også henimod den esoteriske praksis af Kundalini Yoga som vejen til oplysning og Guds realisering. I hende ser vi et vidunderligt eksempel på ‘arrupadai’, Siddhaernes ideal om at vise andre vejen. Hvis formålet med menneskelig lærdom og kundskab er at eliminere menneskelig lidelse er den viden eller visdom som udrydder al lidelse totalt nødvendigvis den mest værdifulde. Som alle Siddhaerne delte hun af sin visdom med dette formål for øje. Deres lære er universel, ikke-sekterisk og i allerhøjeste grad en nødvendighed i vor tids lidelsesfyldte verden.

Studerende af Kriya Yoga, Kundalini Yoga, Jnana og Tantra såvelsom devotees af Ganesha (Vinayakar) og studerende af tamilsk litteratur og kultur i al almindelighed vil alle finde nyttig indsigt og større forståelse af deres vej som resultat af et studie af nærværende bind. Læsere som måtte være familiære med Avvais moralske ord vil måske overraskes over kilden til hendes visdom og blive inspirerede til selv at praktisere en yogisk sadhana.

På et personligt plan kan jeg berettte i 1981 at have haft en vision eller et syn af Avvai i et tempel for hende i Babajis kriya Yoga Ashram hvor jeg boede en årrække tilbage fra starten af 1972. Det er beliggende på AR Street nummer 13 i Kanandukathan, Chettinad, Chennai, Tamil Nadu, og udført i granit indeholder det et stort antal sjældne og gamle palmeblads manuskripter skrevne af Siddhaerne. En såkaldt murthi - granit statue - af Avvai sad som vogter af disse blade i templet. Idet jeg en dag sidder inde i skrinet eller det lille tempel, overfor hendes murthi, har jeg et syn af hende og hun siger til mig: “Hvis du forbliver trofast overfor os, vil vi arbejde igennem dig.” Så jeg sporer alle mine anstrengelser for at præservere, oversætte og udgive Siddhaernes skrifter tilbage til det øjeblik. - M. Govindan Satchidananda.

US og oversøiske kunder bestil venligst her:


THE YOGA OF THE EIGHTEEN SIDDHAS: AN ANTHOLOGY"THE YOGA OF THE EIGHTEEN SIDDHAS: AN ANTHOLOGY"

Indtil videre blot på engelsk

Redigeret af T.N.Ganapathay, Ph D, 2005. Forord ved W Neelakantan. 670 sider. US$47.50 for oversøisk airmail. ISBN: 978-1-895383-24-9

“The Yoga of the Eighteen Siddhas: An Anthology” bør studeres af enhver seriøs studerende af Yoga og Tantra, såvelsom af forskere, lærde og filosoffer. Bogen indeholder de revolutionære udtalelser af disse store mænd og kvinder som har nået den absolutte højde indenfor menneskelig udviklings potentiale, og som efterlod sig et vejkort som deres arv til os andre. De “18 Yoga Siddhaer” er en tradition som refereret til i oldgammel tamilsk sproglitteratur. Dens berømmede medlemmer rejste over hele verden, blev enormt gamle og udførte gerninger som de fleste af os ville kalde mirakuløse. De brød sig ikke en tøddel om at være autobiografiske, men foretrak så langt at identificere sig med den udødelige ‘jivatma’ - Selvet - Væren - Bevidsthed - Salighed. Som en konsekvens heraf skiftede de bevidst krop som vi andre skifter tøj - som det nu fandtes nødvendigt og de lo ad såkaldte almindelige menneskelige begrænsninger. Ikke blot var de mystikere i ordets mest sande betydning, de var revolutionære og gjorde oprør mod den menneskelige natur idet de istedet forestillede sig en Guddommelig form, det guddommelige i fysisk form, som resultat af ekstremt ihærdige anstrengelser for at mestre eget sind og for at overgive eller hengive sig selv til det Guddommelige.

De efterlod en arv af deres lære i form af poesi skrevet på palmeblade eller edus. Disse arbejder har hidindtil lidt en krank skæbne og været stort set ignorerede af forskere på grund af besværet med at dechiffrere dem. Siddhaerne skrev i det vi kalder ‘twilight’ - tusmørke - sprog, for således at fordunkle meningen for den u-indviede så at kun de mest seriøse og oprigtige studerende og læsere havde mulighed for at fatte meningen bag deres ord ved at gå dybt ind i deres eget Selv.

Siddhaerne repræsenterer det bedste vi kan håbe på at opnå og stræbe efter at blive. Deres oplysende arbejder så fyldte med Gudsrealiseringens Lys gør et uudsletteligt indtryk i læserens hjerte og sind. De udgør også en unik kilde til forståelse af såvel teknikker som resultater af Kundalini Yoga, en stor esoterisk kunst og videnskab.

US og oversøiske kunder bestil venligst her:


THE YOGA OF SIDDHA BOGANATHAR VOLUME 1"THE YOGA OF SIDDHA BOGANATHAR" VOLUME 1

Indtil videre blot på engelsk

ved T.N. Ganapathy, 2003. 375 sider i alt. US$30.50 for oversøisk airmail. ISBN 978-1-895383-19-5. Softcover. 6X9 inches.

Boganathar var Siddha Guru for Kriya Babaji Nagarajs, den berømte Himalayanske Mester om hvem meget er skrevet. Boganathar levede et ekstremt langt liv v.hj.a. alkymistiske foryngelses opskrifter og specielle vejrtrækningsteknikker. Han rejste over hele verden, gjorde optegnelser over andre meget ældre Siddhaers liv og levned og forsynede sine disciple med en illumineret vej til Selvrealisering og integral transformation af den menneskelige natur til en guddommelig sådan. Hans ufattelige liv er et strålende eksempel på vort menneskelige potentiale. Det nuværende arbejde giver en biografi over Boganathars liv således som vi kan udlede det af hans skrifter foruden introducerende kapitler omkring Siddha traditionen og Kundalini Yoga.

Dette bind er en ord-for-ord oversættelse, med alternative betydninger såvel som en bogstavelig oversættelse og endelig en fortolkende oversættelse for at afbalancere behovet for både præcision og forståelse og for at lette en dybere meditativ approach til de diverse lag af mening i de enkelte vers.

“Indiens Yoga traditioner er ofte blevet overset. Denne bog, den første i en ny serie, søger at opveje denne situation. Dr. Ganapathy og hans team har arbejdet hårdt for at denne serie kunne se dagens lys og de lægger ud med den mest berømmede mester indenfor Siddha Yoga - Bogar. Dette bind er et fantastisk udgangspunkt for udforskning af Siddhaernes tantriske Yoga.” - Georg Feuerstein, Ph.D., forfatter af “The Shambhala Encyclopedia of Yoga”.

“The Yoga of Siddha Boganathar” ved T.N. Ganapathy, Ph.D., er den første i en serie af publikationer produceret af Yoga Siddha Research Projektet sponsoreret af Babajis Kriya Yoga Orden af Acharyas og Yoga Research og Uddannelses Center.

US og oversøiske kunder bestil venligst her:


THE YOGA OF SIDDHA BOGANATHAR VOLUME 2"THE YOGA OF SIDDHA BOGANATHAR" VOLUME 2

Indtil videre blot på engelsk

ved T.N.Ganapathy, Ph.D., 2005. Forord ved M.Govindan. 450 sider. US$47.50 for oversøisk airmail. ISBN: 978-1-895383-26-3

Fra forordet ved M. Govindan Satchidananda

“The Yoga of Siddha Boganathar vol.2” af Dr. T.N. Ganapathy bringer os dybere ind i den lidet kendte verden, som er Siddhaernes, disse mestre I Yogaens kunst, som igennem årtusinder har udforsket de yderste grænser for menneskets potentiale og vor spirituelle udvikling. Boganathar var ikke blot een af de allerstørste mestre i Yoga til alle tider, men var samtidig en fremragende videnskabsmand. I vor nuværende videnskabeligt indstillede tidsalder er studiet af hans arbejder specielt givtig. Igennem de sidste femhundrede år har vor vestlige civilisation lidt af et skisme mellem på den ene side det rationelle, videnskabelige livssyn og på den anden det spirituelle eller religiøse syn. Dette skel som skabtes under den politisk intense periode kendt som Reformationen hjemsøger os stadig. Så det er interessant at se hvorledes Boganathars liv, som beskrevet i første bind og her i andet bind hans optegnelser om Yoga, viser hvordan en stor mand formåede at integrere begge de to syn.

Dr. T. N. Ganapathy har ydet en stor tjeneste til fordel for alle elskere af spiritualitet og videnskab i dette forhåndenværende arbejde. For første gang nogensinde er skrifterne fra den største videnskabsmand indenfor Siddha traditionen - Boganathar - oversat til engelsk og en nyttig kommentar til disse dybsindige og svære tekster følger med. Nærværende bind indeholder digte som alle elskere af Kundalini Yoga og Tantra vil finde inspirerende.

Ved at studere digtene i denne bog kan man absorbere cit-saktien eller bevidstheds energien som er Boganathar og læseren vil entre ind i et højt bevidsthedsstade. Denne subtile proces som Patanjali kalder swadhya eller selvstudie, Sutra 2.1 i hans Yoga-Sutraer er en vigtig del af enhver Kriya Yoga eller Tantra studerendes sadhana. Digtene har mange lag af mening som kan være meget nyttig at få med på vejen, men det er selve processen af Selv-realisation og transformation, som er det væsentligste i studiet af Boganathars og de andre Siddhaers arbejder. Af denne grund bør man ikke læse disse digte som man ville læse almindelige digte. Først efter at have påkaldt Boganathar ved at sige hans navn med respekt, bør man først oplæse digtet på dets oprindelige sprog, tamilsk. Ved at gøre det har man mulighed for at gå ind i digtets ånd og opnå en vis kommunion - enhed - med forfatteren. Derefter bør man gennemse meningen af hvert enkelt ord, herefter den bogstavrette oversættelse, resume’et og til sidst kommentaren. Efter det bør man meditere på digtet og - med øvelse - vil man intuitivt kunne modtage digtets sande og skjulte mening. Hvert digt er som en nøgle og må ganske som en nøgle drejes varsomt i låsen for at tillade een at træde ind i et nyt rum. Ved at studere digtene på denne måde vil man falde ind i et nyt space, hvor den skjulte mening åbenbarer sig. Ellers vil digtet blot forblive som blæk på et stykke papir eller som en nøgle, der ligger ubrugt og unyttig hen. Siddhaer som Boganathar mediterede typisk op imod et år før de ville skrive et digt - og det digt ville derefter tjene som udgangspunkt for disciplenes kontemplation og gradvise forståelse af alt det Siddhaen havde ønsket at kommunikere med pågældende digt. På denne måde afsløredes Siddhaernes lære kun for de mest oprigtige og seriøse personer, som var indstillede på at rense eller lutre sig selv via praksis af yogisk sadhana, selvstudie og hengivenhed til Gud.

Dr. Ganapathy har virkelig lagt sig i selen og har som resultat i meget høj grad lykkedes med at dechifrere meningen bag Boganathars digte. Det har været en glæde for mig selv og min kone, Durga, at assistere ham i denne proces og at yde vore bidrag også til kommentarerne i værket. Det har været en opdagelsesrejse som jeg hermed skal invitere læseren til at fortsætte.

Jeg kan varmt anbefale dette arbejde til alle udøvere af Yoga og Tantra og til alle som søger et eksempel på hvordan spiritualitet og videnskab kan kombineres. - Marshall Govindan Satchidananda

US og oversøiske kunder bestil venligst her:


The Yoga of Tirumular: Essays on the Tirumandiram"The Yoga of Tirumular: Essays on the Tirumandiram" af Dr. T.N. Ganapathy, Ph.D og Dr. KRA Arumugam, Ph.D,

Indtil videre blot på engelsk

Læs Bog Anmeldelsen i The Hindu

Denne bog opfylder omsider behovet for en fyldig introduktion og kommentar på engelsk til en af Yogaens vægtigste kilde arbejder: Tirumandiram eller ‘Hellig Mantra Guirlande’, som beskrevet af Georg Feuerstein Ph.D. “ligeså vigtig som Patanjalis Yoga-Sutraer, Bhagavad Gita og Yoga-Vasishta tilsammen.” Tirumandiram regnes som det største og tidligste grundlæggende arbejde udført af en Siddha - disse store Yoga mestre; foruden som en encyklopædi indenfor filosofisk og spirituel visdom i verseform. Det er en bog om Yoga, tantra, alkymi, mysticisme, mantra, yantra og filosofi. Men uden en kommentar har det været svært forståeligt for de fleste engelsklæsende, ufamiliære som vi typisk er med de underliggende filosofiske koncepter.

Denne nye bog udlægger klart og tydeligt de mest vigtige temaer og filsofiske koncepter som går igen gennem hele Tirumandiram. Disse inkluderer: Saivism; Sivas natur og det forhold den enkelte jiva eller sjæl har med Gud; den filosofiske skole kendt som Saiva Siddhanta; koncepterne af Gud, sjælen, verden. Frigørelse, vejene til frigørelse, båndene eller urenhederne, som holder sjælen fanget; Nådes begrebet, Kærlighed; meditation; jnana; Tirumandirams Yoga: Ashtanga-Yoga, Khecari-Yoga, Pariyana-Yoga (tantrisk yoga). Chandra-Yoga (bogstaveligt Måne-Yoga), Kundalini-Yoga; mysticisme, konceptet af menneskekroppen og dennes transformation til en guddommelig krop; gurukonceptet; og endelig Tirumulars sociale interesse. Med forståelse af disse basale idè’er vil læseren måske være stimuleret til at foretage sit eget detaljerede studie af Tirumandiram selv.

Det er sjette publikation i en serie produceret af forskere i Yoga Siddha Research Centeret, Chennai, Indien, sponsoreret af Babajis Kriya Yoga Orden af Acharyas og af Yoga Research og Uddannelses Center. Nærværende arbejde nyder godt af den indgående familiaritet forfatterne efter mange års fuldtids studier af den enorme mængde palmeblads manuskripter skrevet af Siddhaerne som Centeret ligger inde med - har udviklet.

“The Yoga of Tirumandiram: Essays on the Tirumandiram” kan bestilles fra Babaji's Kriya Yoga og Publikations. US$30.50 for oversøisk airmail. ISBN 978-1-895383-21-8. 558 sider softcover.

US og oversøiske kunder bestil venligst her:


Den bedste måde at shoppe på er ved at bruge denne indkøbsvogn.

Retur politik:
Produkter som måtte være beskadigede ved ankomsten skal rapporteres indenfor 24 timer efter modtagelsen. Behold venligst emballagen hvis det fremgår at produkter var i stykker grundet emballagefejl.Produktet/rne kan returneres og pengene tilbagebetales eller et tilsvarende nyt produkt fremsendes umiddelbart. Vi forbeholder os retten til at afvise returnerede produkter, der tydeligvis allerede er brugte eller bærer præg af at være blevet ødelagte ved brug. For at lette behandlingen af sagen bedes du venligst give følgende info:
• Produktets titel
• Antal
• Originale invoice nummer.

 

 

Du kan også: Benytte Visa eller Mastercard eller American Express og telefonere os på vores toll-free nummer +1-450-297.0258, eller faxe din autorisation til os +1-450-297.0258, inkluderet dit kortnummer og dets udløbsdato.


(also see DVD, CD, photos & rosaries)

Babajis Kriya Yoga Hjemmeside

©1995 - 2024 - Babajis Kriya Yoga og Publikationer - Alle Rettigheder Reserveret. ”Babaji’s Kriya Yoga” er et registreret service mærke)   ॐ Mahavatar Babaji ॐ