Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Français
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian

 
 

Babajis Kriya Yoga Indvielser

Indvielsens betydning overses ofte af Kriya Yoga udøverne. Indvielse er en hellig handling ved hvilken den indviede gives sin første oplevelse af et middel til at erkende en sandhed. Det middel er en ”kriya” eller praktisk yogisk teknik og sandheden er en åbning til den evige og uendelige Ene. Fordi denne sandhed er hinsides navn og form kan den ikke kommunikeres via ord og symboler. Men den kan opleves - og til det formål er en lærer nødvendig, én som kan dele sin egen levende oplevelse af sandheden. Teknikken bliver det køretøj læreren deler med eleven og er samtidig midlet for eleven til erkendelse af sandheden i sit eget indre.

 

1. Indvielse til Kriya Yoga indlæres på et weekendseminar. Man vil lære systemet af de 18 stillinger udviklet af Babaji for et sundt helbred, afspænding og energi; de 6 faser af kraftigtvirkende vejrtrækningsteknik kendt som ”Kriya Kundalini Pranayama” for at vække og cirkulere subtile energistrømme; 7 meditationsteknikker til rengøring af underbevidstheden, mestring af sindet og for ultimativ opnåelse af realisering af Selvet og Absolut Virkelighed. Indvielserne koster ikke noget. Den foreslåede donation på til. eks. 300$ vil imidlertid dække kost og logi. I ashrammen i Quebec er 300 dollars dækkende for de faktiske udgifter.

2. Spirituelt ’retreat’ (Anden indvielse): over en weekend på landet, tæt på naturen, indlæres powerfulde teknikker til opvækning af chakraerne, energicentrene, yogisk hvile, tavshed, mantraer, meditation under aktivitet og hvorledes at integrere yogaen i sine daglige aktiviteter. Foreslået donation: 300 $ inkl. overnatning og måltider.

3. Avanceret træning (Tredje indvielse): under et 9 dages retreat på landet læres de 144 Kriyaer og at balancere dem; inkl. de, der bringer én til oplevelsen af forskellige ’samadhi’ tilstande, d.v.s. åndingsfri enhed eller kommunion med Gud.

4. Månedlige klasser: i mere end 40 byer verden over mødes indviede i Babajis Kriya Yoga for at studere sammen og meditere på klassiske yogatekster og for at dele deres oplevelser.

5. Offentlige ugentlige møder: på forskellige steder verden over kan du lære de 18 stillinger af Kriya Hatha Yoga og blive introduceret til Babajis Kriya Yoga af dens udøvere.

6. Foreslået donation: indvielser og andre aktiviteter gives på ’foreslået donations basis’. Vi tillader aldrig penge at blive en forhindring for at lære Babajis Kriya Yoga. Hvor interesserede personer ikke har nogen penge at gøre godt med, modtages undervisningen gratis.

©1995 - 2024 - Babajis Kriya Yoga og Publikationer - Alle Rettigheder Reserveret. ”Babaji’s Kriya Yoga” er et registreret service mærke)   ॐ Mahavatar Babaji ॐ