Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Français
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian

 
 

BABAJIS KRIYA YOGA LÆRER ORDEN

Acharyas

Babajis Kriya Yoga Lærer Orden beder nu om donationer fra Kriya Yoga indviede og andre som måtte være interesserede med det formål at bygge en ashram i Badrinath, Himalaya. Et 5.ooo kvadrat feet (én meter svarer til cirka 3,3 fod) stort landområde er allerede købt, byggetilladelse er givet og fundamentet støbt. Grunden ligger for foden af bjerget Neelakantan, meget smukt og kun 15 minutters gang fra Badrinarayan templet. Videre byggeri starter op igen i maj 2011 (hele området er lukket ned for vinteren hvert år i 6 måneder) - når sneen er smeltet. Ashrammen vil have som sit formål at huse Kriya Yoga indviede som ønsker at besøge Badrinath og praktisere deres sadhana. Det vil samtidig være et sted hvor de mange pilgrimme som hvert år besøger Badrinath vil kunne få mere viden om Babajis Kriya Yoga fra fastboende ashramitter og træning eller indvielse i Babajis femgrenede Kriya Yoga vej fra fastboende studerende og acharyaer (lærere). Én af vore indiske dedikerede Kriya Yoga indviede bor i Badrinath på fuld tid og vil være administrator på stedet. Din donation er fradragsberettiget hvis du bor i NordAmerika(!) eller Indien. (Check de danske fradragsregler på www.skat.dk) Send venligst din donation via vores website www.babajiskriyayoga.net på Acharyas siden, med enten kreditkort eller du kan oså sende en bankoverførsel i US eller canadiske dollars til: Babajis Kriya Yoga Order of Acharyas, 196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman, Quebec, Canada, J0E 1PO. Kontonummer: 406726-0, bank: Caisse Centrale Desjardins du Quebec, SWIFT Code: CCDQCAMMXXX, afdeling: La Caisse Populaire Desjardins du Lac Memphremagog, transitnummer: 50066-815.

 Babajis Kriya Yoga Oder of Acharyas, Inc. Etableredes i USA og Quebec i 1997 og opnåede skattefrihedsstatus som værende en velgørende uddannelses institution under 501 (c) (3) af såvel ’Internal Revenue Service of the United States’ som af ’Revenue Canada’. Det er et network af acharyaer eller lærereksperter som, udfra visse generelle guidelines, rapportprocedurer og krav til personlig praksis og opførsel, underviser i Babajis Kriya Yoga over hele verden via foredrag, publikationer, indvielser og retreats. Grundlægger og præsident af Ordenen er Marshall Govindan; han blev i 1986 af Babaji og af Yogi Ramaiah bedt om at grundlægge Ordenen.

Ordenen har ashrams i Quebec, Canada, i Bangalore, Indien og i Sri Lanka - derudover én på vej i Badrinath, Himalaya. Ashrammen i Bangalore giver husly til seriøse yogastuderende som søger et passende miljø for udøvelsen af deres yogiske sadhana. Fastboende underviser gratis i yoga for studerende ved universiteter i Chidambaram og i Bangalore.

Den udgiver og distribuerer bøger og cd’er over hele Indien og organiserer desuden pilgrimsrejser til hellige steder associerede med de tamilske Siddhaer og deres tradition. For mere info kan du kontakte Vinod: Babajis Kriya Yoga Order of Acharyas, Postbox 5608, Malleswaram West, 560 055 Bangalore, Indien.

Via et network af mere end 15.000 indviede praktiserende fordelt på 20 lande organiserer ordenen også træning og indvielser i Babajis Kriya Yoga over hele kloden.

Ordenen er tilknyttet Yoga Research og Uddannelsescenter i Lower Lake, Californien (grundlægger præsident: Georg Feuerstein Ph.d.). De samarbejder vedrørende research, oversættelser, publikationer og organisering af konferencer. For mere information om YREC se www.yrec.info

I de forløbne tolv måneder, siden september 2008 har Lærer Ordenen arbejdet på mange niveauer:

 • Afholdt mere end 100 indvielsesseminarer for mennesker i følgende lande: Argentina, Indien, Estland, Golfstaterne, Spanien, Brasilien, UK, Irland, Australien, Tyskland, Frankrig, Sri Lanka, Schweiz, Italien, Østrig, Singapore, Malaysien, USA og Canada.

 • Sponsorerede og organiserede et Kriya Hatha Yoga Lærer Trænings Program for 25 lærerstuderende nær Frankfurt, Tyskland. Deltagerne kom fra 9 forskellige lande.

 • Vedligeholdt en ashram og et publicerings kontor i Bangalore, Indien. Vinod Kumar, ashram lederen, afholdt dagligt gratis asana og meditations klasser for offentligheden; og to gange om ugen gav han gratis asana klasser i lokale offentlige skoler. Desuden udgav og offentliggjorde ashrammen de fleste af vore bøger og cder over hele Indien. Den udgav og distribuerede mange af vore titler i nye indiske sprogudgivelser: hindi, telugu og tamil.

 • Færdiggjorde træningen af to nye lærere, Savitri (Maria Rosa Blasco) fra Gerona i Spanien og Mirabai (Lourdes Planas Calvo) fra Barcelona, Spanien - som begge nu er autoriserede til at give indvielse til 1. niveau.

 • Købte yderligere 4.000 kvadratfod land i Badrinath så vi nu har alt i alt 9.000 kvadratfod. Det etårige byggeforbud er nu kommet til ende og det sammen med det nye indkøb muliggør at vi kan bygge ashrammen i o.e.s. med vore oprindelige vastu planer. Konstruktion af fundamentet går godt.

 • Sponsorerede en Europæisk Samling af Indviede i Babajis Kriya Yoga i Frankrig i sommeren 2009.

 • Færdiggjorde redigeringen af den 10 bind store 4.000 sider lange engelske udgave af ’Tirumandiram’. Modtog en donation fra en filantrop, Dr. N. Mahalingam, som muliggør trykningen af 2.000 stiftbinds udgaver og salg af samme til en ganske rimelig lav pris.

 • Udgav ’The Grace of Babajis Kriya Yoga’, andet års kursus på japansk og spansk.

 

I året 2009 - 2010 planlægger Ordenen at gøre følgende:

 • Bringe indvielsesseminarer til de fleste eller alle allerede nævnte lande

 • Flytte vores ashram og forlag i Bangalore til en ny permanent lokation. To gange ugentligt give gratis asana og meditationsklasser der og lokalt

 • Nicole here, can we do this training together or do I need to sign up separately?

 • Færdiggøre træningen af fem nye lærere senest efteråret 2009. Sponsorere lokale indvielsestræf.

 • Fortsætte konstruktionen af Badrinath Ashram, forventet færdiggørelse 2011.

Vi behøver din støtte for at kunne opfylde dette program for året 2009-2010. Din donation er fradragsberettiget.

Vort arbejde finansieres fuldt ud via dine bidrag. Der er mange mennesker over hele verden, der bare venter på at blive indviede. Vi vil sende acharya’er efterhånden som vi modtager midler til dækning af rejseomkostningerne.

For hver donation af 70US$/C$75 eller mere modtager du en gratis kopi af den nye bog ”Babajis Kriya Yoga: Deepening Your Practice” på engelsk eller ”Kailash: Return to the Source and Back” på engelsk eller ”The Wisdom of Jesus and the Yoga Siddhas”, på engelsk, fransk, tysk eller spansk. Se vor Bookstore for nærmere omtale af disse. Nævn venligst hvilken bog du foretrækker i ’Additional Information to the Cart’ i ’Check Out Now’.

Donationer udstedes til ”Babajis Kriya Yoga Order of Acharyas” og sendt via check, bankoverførsel eller postanvisning til 196 Mountain Road. P.O. Box 90, Eastman, Quebec, Canada, J0E 1P0 eller betalt via VISA, Mastercard eller American Express ved at kalde 1-888-252.9642 eller udenfor NordAmerika +1-450-297.0258 eller send dit bidrag online her.


Babajis Kriya Yoga Hjemmeside

 


 

©1995 - 2024 - Babajis Kriya Yoga og Publikationer - Alle Rettigheder Reserveret. ”Babaji’s Kriya Yoga” er et registreret service mærke)   ॐ Mahavatar Babaji ॐ