Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Français
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian

 
 

Hvad kan Kriya Yoga gøre for mig?

Babajis Kriya Yoga undevises i serier af indvielsesseminarer. Den består i en progressiv serie af Kriya Yoga teknikker som skaber en komplet, integreret udvikling af hele individet. Det righoldige udvalg af teknikker sikrer en total transformation af den seriøse udøver. Blandt dens fordele kan nævnes fysisk healing, øgede energiniveauer, følelsesmæssig balance, mental ro, øget koncentrationsevne, inspiration, visdom og åndelig Selvrealisering. Den inkluderer en daglig Yoga praksis af diverse Kriyaer eller teknikker som ikke blot skaber stor styrke, stabilitet og indre fred, men også gør én dynamisk og visionær. Den bibringer balance og virker beroligende på krop og sind ved at reducere såvel rastløshed som apati og almindelig sløvhed eller dovenskab. Den er sagen for alle der ønsker transformation af sig selv på krops, sinds og åndeligt niveau. Den er for enhver der søger at etablere en wkommunion med deres egen sjæl. Den er for enhver der ønsker at opdage hvorledes det reelt forholder sig med Jesus ord: ” Himmelens Kongerige er tilgængelig her på Jorden selv”. Den er for alle som ønsker at opleve mere glæde og lykke i deres liv og i deres relationer med andre mennesker. Den er effektiv for alle og enhver uanset deres kulturelle, sociale eller religiøse baggrund, alder, køn og tidligere erfaringer.

Kriya Yoga er en fysisk, vital, mental, intellektuel og åndelig sadhana eller disciplin, igennem hvilken man erindres om sit sande Selv, den rene Bevidnende Bevidsthed, og dermed let slipper den falske - egoistiske - identifikation med kroppen og med bevægelserne i sindet. Det giver en højere grad af kontrol med ens eget liv. Pudsigt nok sker det i takt med den højere selvkontrol at man samtidig oplever sig i mindre og mindre grad som ’den, der handler’ - og i højere grad bliver i stand til blot at nyde livet som det udfolder sig. Gennem Kriya Yoga skabes tillid, taknemmelighed og hengivenhed for Guds nærvær i ens liv. Man begynder at meditere på Gud og tale med Gud, som sin egen bedste og nærmeste ven - og begynder at høre Hans svar.

Øget mentalt overblik og fokus åbnes via Kriya Yoga og det bliver nemmere at handle konsistent på bedste måde både i forhold til sig selv og andre. Større intellektuel gennemslagskraft idet ens bevidsthed udvides og man når mere ved hjælp af mindre energi og tager i mindre grad æren for resultaterne, men oplever taknemmelighed overfor Den Højeste Handlende i ens liv.

Kriya Yoga teknikker styrker vor intuition og healingspower. Vort immunsystem styrkes også og vi nyder at optræde fredfyldt og afslappet.

Den integrerende harmonisering af krop, sind og ånd som Kriya Yoga praksis afstedkommer vækker vor potentielle power, et strålende sundt helbred, et robust nervesystem og mere energi. Vor bevidsthed er afgørende for kvaliteten og naturen af det liv vi lever. Vi bør derfor udvikle en avanceret åndelig bevidsthed bedre kendt som ”kundalini”. Kun da kan vi bruge bevidstheden i vores livs aktiviteter til positivt at influere verden og folk omkring os.

 

Se også:

Om Babaji
Om Kriya Yoga
Besøg vores Events side for info om Indvielser til Babajis Kriya Yoga
Babajis Kriya Yoga Hjemmeside

©1995 - 2022 - Babajis Kriya Yoga og Publikationer - Alle Rettigheder Reserveret. ”Babaji’s Kriya Yoga” er et registreret service mærke)