Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Français
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian

                                   

HVEM ER BABAJI?

1946 afslørede Paramahamsa Yogananda - én af Indiens største yogier - i sin klassiker ”En Yogis Selvbiografi” eksistensen af en Kristuslignende helgen, en udødelig yogi, Mahavatar Babaji. Yogananda fortalte hvordan Babaji igennem århundreder har levet skjult oppe i Himalayas bjerge og derfra guidet mange åndelige lærere, som oftest uden de selv er klare over det. Babaji er en Stor-Siddha, en der har overvundet ordinære menneskelige begrænsninger, og han arbejder stille bag scenen på at opløfte hele menneskeheden til et højere bevidsthedsniveau. Paramahamsa Yogananda afslørede også at det var Babaji som står bag læren af en serie meget kraftige yogiske teknikker, kendt som Kriya Yoga, til Lahiri Mahasaya omkring år 1861, som så derefter fik til opgave selv at indvi mange andre, hvoriblandt Yoganandas egen Kristusagtige Guru Swami Sri Yukteswar, en godt og vel tredive år senere. Yogananda tilbragte 10 år hos sin Guru før Babaji selv åbenbarede sig for ham og kommanderede ham til at bringe den hellige Kriya Yoga videnskab til Vesten. Yogananda opfyldte denne hellige mission i årene 1920 til 1952, da han forlod sin krop og opnåede det yogiske stadie, der kaldes Mahasamadhi (en bevidst død). Som en smuk hyldest til Kriya Yogaens effektivitet og velsignelsen af hans spirituelle afstamning, viste det sig at den nu døde krop som lå lit de parade i 21 dage ikke på noget tidspunkt udviste tegn på forrådnelse , ubehagelig lugt ell.lign. - inden den blev nedsat i en krypt i Los Angeles. Den 7. marts 2002 markerede 50-året for Yoganandas mindeværdige afsked. Da hans efterladenskaber blev overført til et permanent ”samadhi” gravsted i marts 2002 erindrede millioner af mennesker sig verden over med taknemmelighed hvad Yoganandas ’testamentariske’ arv havde betydet for dem.

KRIYA BABAJI ÅBENBARER SIG

I SydIndien havde Babaji samtidig været i gang med at forberede to andre sjæle på opgaven med at udbrede hans Kriya Yoga: S.A.A. Ramaiah, en ung geologistuderende ved Universitetet i Madras og V.T. Neelakantan, en berømt journalist og nær elev af Annie Besant, præsidenten for det Teosofiske Samfund og mentor for Krishnamurti. Babaji afslørede sig for dem begge hver for sig og bragte dem derefter sammen med henblik på at arbejde for hans Mission. I 1952 og 1953 dikterede Babaji tre bøger til V.T. Neelakantan: ” The Voice of Babaji and Mysticism Unlocked”, ”Babajis Masterkey to All Ills” og ”Babajis Death of Death”. Babaji afslørede sin oprindelse for dem, sin tradition og sin Kriya Yoga. Den 17. oktober 1952 dannede de herefter - på foranledning af Babaji - en ny organisation, ”Kriya Babaji Sangah” med formålet at udbrede læren om Babajis Kriya Yoga. Bøgerne skabte furore på daværende tidspunkt, da de blev trykt og derefter spredt udover hele Indien. SRF - (SelfRealization Fellowship) anstrengte sig for at få bøgerne og ”Kriya Babaji Sangah” forbudt og hele balladen endte først da den daværende Premierminister for hele Indien, hr. Pandit Nehru, som var en ven af V.T. Neelakantan, intervenerede til fordel for publikationerne. I 2003 genudgav ”Babajis Kriya Yoga Orden af Lærere” bøgerne i én samlet udgave kaldet "The Voice of Babaji."

Det er i ”The Masterkey of All Ills” Babaji giver svaret på spørgsmålet ”Who Am I”, ”Hvem er Jeg”. I sin essens røber det, at når vi ultimativt ved hvem vi selv er, ved vi også hvem Babaji er. Det vil sige, Babaji identificerer sig ikke med en vis afgrænset personlighed, eller en vis serie af livsbegivenheder, eller med sin guddommeligt transformerede krop. Ikke desto mindre løftede han for første gang sløret for en del værdifulde detaljer vedrørende sin livshistorie med henblik på at vise os en vej til Selvrealisering, hvilket enhver har mulighed for at stræbe efter. Disse detaljer blev derefter nedskrevne og dokumenterede i bogen "Babaji and the 18 Siddha Kriya Yoga Tradition."

Babaji fik navnet ”Nagaraj”, hvilket betyder ”SlangeKonge” refererende til ”kundalini”, vor umådeligt store potentielle power og bevidsthed. Han fødtes den 30. november 203 A.C. i en lille kystby nu kendt under navnet Parangipettai, i Tamil Nadu, Indien - ikke langt fra stedet hvor Kaverifloden flyder ud i det Indiske Ocean. Hans fødsel faldt sammen med den opadgående Rohini stjerne (Nakshatra) under hvilken Krishna også fødtes. Fødslen fandt sted under afholdelsen af Kartikai Deepam festivallen, som er festivallen for Lys, natten før nymåne i den tamilske måned ved navn Kartikai. Hans forældre var Nambudri Brahminere som var emigrerede dertil fra Malabarkysten på den vestlige side af SydIndien. Hans far var præst i det lokale Shiva tempel, som i dag er dedikeret til Lord Murugan, Shivas søn.

I en alder af fem år blev han kidnappet af en slavehandler og bragt til det der i dag er Calcutta (Kolkata). En rig handlende købte ham, men gav ham snart igen friheden. Han slog pjalterne sammen med en lille gruppe omvandrende munke og blev i selskab med dem uddannet i Indiens hellige religiøse og filofiske litteratur. Men det stillede ham ikke tilfreds. Så, da han hørte tale om en stor siddha, en berømt mester, ved navn Agastyar, nede sydpå, drog han sporenstregs ud på pilgrimsrejse for at møde denne helgen ved templet i Katirgama tæt på sydspidsen af Ceylon (Sri Lanka), den store ø lige syd for det indiske kontinent. Der mødte han dog først en discipel af Agastyar ved navn Boganathar. Han kastede sig nu ud i et intenst studie af ”dhyana”, meditation, foruden ”Siddhanathan”, Siddhaernes filosofi, sammen med Boganathar igennem fire år. Han oplevede ”sarvikalpa samadhi”, kognitiv absorption, og fik en vision af Lord Murugan, guden for Katirgama templet.

Da han nåede femtenårsalderen sendte Boganathar ham videre til sin egen guru, den legendariske Agastyar, som man vidste levede et eller andet sted i området omkring Courtrallam i Tamil Nadu. Efter at have gennemgået intensive yogiske teknikker igennem 48 dage og nætter i eet stræk, kom Agastyar til ham og indviede ham i Kriya Kundalini Pranayama, en kraftigtvirkende vejrtrækningsteknik. Han foreslog den unge dreng Nagaraj at tage op til Badrinath i Himalayabjergene og der praktisere alt han havde lært med henblik på selv at blive en ”siddha”. I løbet af de følgende 18 måneder levede Nagaraj alene i en hule intenst praktiserende de yogiske teknikker Boganathar og Agastyar havde lært ham. I løbet af den proces overgav han sig helt og holdent hele vejen ned til celleniveau til det guddommelige, som strømmede ind i ham. Han blev en siddha, en som har hengivet sig hundrede procent til Det Guddommeliges power og bevidsthed! Hans krop var ikke længere modtagelig for sygdom eller død. Transformeret, som en MahaSiddha eller StorSiddha, tilegnede han sig selv til opgaven at opløfte den lidende menneskehed.

BABAJIS LANGLEVETHED

Siden den tid, henover århundrederne, har Babaji utrætteligt arbejdet med at guide og inspirere nogle af historiens største helgener og mange spirituelle lærere i gennemførelsen af deres missioner. Tileksempel den store 9.de århundredes reformator af hinduismen Adi Shankaracharya; det 15de århundredes guddommeligt inspirerede poet og helgen, Kabir, elsket af såvel hinduer som muslimer. Begge menes at være blevet personligt indviede af Babaji og de omtaler ham i deres optegnelser. Hans ydre fremstår den dag i dag som en 16 årig drengs. I det 19de århundrede identificerede Præsidenten for det Teosofiske Samfund, Madame Blavatsky, ham som den kommende Maitreya, den levende Buddha eller verdens lærer for den næste tidsalder, nærmere beskrevet i C.W. Leadbetters ”Masters and the Path”.

Selvom Babaji foretrækker at forblive ubemærket og usynlig for andre, vælger han fra tid til anden at vise sig for sine hengivne og disciple, fanger deres hjerter ind og udvikler diverse typer hengivne relationsforhold i hvilke han guider dem i deres udvikling. Hans forhold til hver enkelt af os er helt individuelt baserede afhængigt af vores behov og natur. Han er vores personlige Guru. Som vore hjerter åbnes op kulminerer vores kommunion med Ham i den ”universelle vision af kærlighed”, og man vil se Babaji i alting.

BABAJIS KRIYA YOGA RENÆSSANCE

Babaji genopliver Kriya Yogaen, som også anført af Patanjali i hans berømte ”Yoga-Sutraer”. Patanjali skrev sin klassiske tekst om yoga omkring 3.de århundrede A.C. I den definerer han Kriya Yoga i ll.1 som ”konstant praksis (specielt ved udvikling af objektivitet) selv-studie og hengivenhed til Gud.” Derudover, samtidig med det Patanjali beskrev som Kriya Yoga, har Babaji selv tilføjet den tantriske lære, blandt andet ”kundalini”, den umådelige indre potentielle power og bevidsthed, som kan nås via en kombination af vejrtrækningsøvelser, mantraer og hengivenhedsritualer. Hans moderne version af Kriya Yoga inkluderer desuden en bred vifte af teknikker. Det var i 1861 Babaji indviede Lahiri Mahasaya i hans kraftige Kriya Yoga system.

ANDRE KRIYA YOGA TEKNIKKER AFSLØRES AF BABAJI

Igennem en seks måneders periode i året 1954, i sin ashram tæt ved byen Badrinath i Garwhal Himalaya, indviede Babaji en betydelig hengiven, S.A.A. Ramaiah i hele systemet af 144 Kriyaer eller praktiske teknikker, indbefattende stillinger, vejrtrækning, meditation, mantraer og hengivenheds teknikker. Den hengivne elev blomstrede som yogi og påbegyndte en mission for at bringe dette system, af Babaji kaldet ”Babajis Kriya Yoga”, ud til tusinder af søgende OVER HELE VERDEN.

Heldigvis sker det som omtalt, at Babaji engang imellem bryder sin anonymitet, som han finder så gavnlig for sit arbejde. Således viste han sig i de tidlige 1970’ere for Swami Satyaswarananda i Kumaon bakkerne i Himalaya. Han gav ham til opgave at oversætte og udgive Lahiri Mahasayas skriverier i bogform. Det gjorde han fra sit hjem i San Diego, Californien, USA og resultatet blev en serie ved navn ”Sanskrit Klassikerne”. Babaji gav også ”darshan” på det vitale plan til forfatteren M. Govindan i oktober 1999 - ved to forskellige lejligheder. Det skete 30 kilometer nord for Badrinath i en højde af næsten 5.000 meter o.h.o. ved udspringet af Alaknanda floden. Under disse besøgelser fremstod Babaji som en strålende yngling med kobberfarvet hår og iklædt en simpel hvid ’dhoti’ eller lændeklæde og tillod Govindan at røre sine fødder.

BABAJIS STADE

Man kan ikke for alvor rigtig vide hvem Babaji er eller så meget som begynde at fatte hans pragt, uden først at sætte sig ind i den kultur han er runden af; Siddhaernes kulturtradition. Snarere end at søge en nem løsning og lade sig inkarnere i den ene eller anden himmel - efter at have erkendt deres egen iboende guddommelighed - søgte Siddhaerne at overgive deres fulde væsen, inklusive den fysiske krop, til det guddommelige, og derved tillade det at manifesteres på alle niveauer. De stræbte efter en komplet transformation af vor menneskelige natur.

”Thirumandiram” af Siddha Thirumoolar, skrevet i det 2. til det 4. århundrede A.C. bestående af 3.000 brillante vers afslører dybden og bredden af Siddhaernes færdigheder. Vor research har vist at Thirumoolar var ’bror’ discipel til Boganathar, Babajis guru, og at han også var samtidig med Patanjali, én af de bedst kendte kilder til al yoga. Mens størstedelen af al litteratur om Siddhaerne ikke er blevet oversat og kun foreligger i deres oprindelige sprog, det vil sige tamilsk eller sanskrit, eksisterer der dog et par gode studier, specielt D.r. Kamil Zvelebil’s ”Poets of the Powers” og Professor David Gordon White’s ”The Alchemical Body”. Begge disse akademiske arbejder demonstrerer til fulde de fantastiske færdigheder Siddhaerne opnåede, og afslører klart at Babaji ikke er en eller anden ’extraterrestrial’ fra en anden planet, men at han tværtom manifesterer det stade Sri Aurobindo omtalte og efterstræbte på vegne af den samlede menneskehed: ”den Supramentale transformation af vor menneskelige natur”, måske næste trin i vor evolutionære proces. Som sådan er han ikke vores Frelser. Ej heller er han grundlægger af en religion. Han søger hverken vor smiger eller anerkendelse. Som alle Siddhaerne er han helt og holdent overgivet til Den Højeste Eksistens, Det Højeste Væsen, og som instrument for det guddommelige bringer han til denne skumle, dystre verden det klare bevidsthedens lys, betingelsesløs glæde og dyb fred. Må alle opnå dette højeste menneskelige mål.


Se også:

Om Kriya Yoga
Besøg vores Events side for info om Indvielser til Babajis Kriya Yoga
Babajis Kriya Yoga Hjemmeside

 

MountainsBadrinarayan Temple

©1995 - 2022 - Babajis Kriya Yoga og Publikationer - Alle Rettigheder Reserveret. ”Babaji’s Kriya Yoga” er et registreret service mærke)