Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Français
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian

                          

Babaji's Kriya Yoga Grace Course


Mantra of Kriya Yoga - Om Kriya Babaji Nama Aum

 

Har du ærligt og oprigtigt overvejet:

- Hvor langt kan jeg komme v.hj.a. disciplin og personlig indsats?
- Hvad er Nåde og er den absolut nødvendig for Selv- Erkendelse?
- Er mit Ego virkelig så slemt?
- Bør jeg elske alle, eller blot udføre mine pligter?
- Hvordan kan jeg forhindre kærligheden i at svinde ind til blot afhængighed og derfra til vrede og ligegyldighed?
- Hvorfor er livet så fyldt med begær, modvilje og frygt?
- Er frygt nogensinde reelt nødvendig?
- Hvordan lærer jeg at målrette min viljeskraft til mere effektivt at overkomme mine svage sider?
- Er der en Højere Vilje i mit liv, og hvis det er tilfældet hvordan kan jeg lære at forbinde mig til den?
- Kan det du kan ’se’ - selv under meditation - nogensinde være det sande Selv?


 

 

Babaji and Yoga Siddhas

Babajis Kriya Yoga Orden af Acharyaer (lærere) tilbyder nu såvel indviede som uindviede Yogaelever et lektionskursus. Designet med henblik på at besvare benævnte type spørgsmål vil dette kursus ikke blot gå i dybden med forståelsen af Yogaens principper og praktikker, men vil også fremskynde selve Yogaens proces i dig.

I vor stræben efter vort Guddommelige Selv må vi søge at ændre vor menneskelige natur. Men snarere end at gøre det, sker det ofte at vi i stedet blot forsøger at forsone vore vaner med at begære visse ting, yde modstand mod andre ting og opleve frygt. Hvorved både mørke elementer såvel som mere klare, lyse til stadighed søger at manifestere sig og vise sig i vores liv. Nåde Kurset provokerer os til at dykke ned i vore begær og ønsker, ulyst og angst, for klart at kunne skelne hvad der er sandhed og hvad falsk.

Ved at kende kilden til vore til trivialitet gentagne tanker, uendelige begærskæde og undertrykkende uviljer og frygt, bliver vi klare over hvordan egoets stadige krav har en negativ indflydelse til enhver tid og i enhver situation. I stedetfor at beskytte os blokerer egoet, som reelt er meget frygtfuldt, os fra vor sande natur, vort sande potentiale og vor sande opgave i verden. Efterhånden som rodfæstede vaner og instinkter sættes under lup, åbenbarer svaghederne sig. Denne proces er personlig og dybdegående og er reelt arbejde.

Uden Nådens Gunst er det ganske enkelt ikke muligt at overkomme egoets primalt stærke overlevelsesinstinkt. Nåde er eneste værktøj til at erstatte vitale ego-motivationer med Sjælens Højere Bevidsthed.

 

 


Nåde er en naturkraft på samme måde som elementerne og som de, altid tilstede, hvad enten vi er opmærksomme på det eller ej. Nåde er altid til rådighed for enhver der måtte være åben for den. Vi må forberede vort indre på at forblive åbne for Nåden.

Dette kursus er designet for at udvide dit perspektiv på hvad din yogiske praksis i sandhed bør være; en proces til at bringe opmærksomhed ind i dine tanker, handlinger og dit hele liv. Det introducerer rette brug af viljens kraft, som kan målrette din yogapraksis til din egen fordel og samtidigt forbinde dig med en Højere Vilje, som arbejder på at udvide dig og komme dig selv, din familie, dine venner og verden som sådan til gode.

De inkluderede praktikker vil inkorporere Babajis Kriya Yoga lære - Handling med Opmærksomhed - i dit hverdagsliv. Denne lære stammer fra Babaji og Siddhaerne, Sri Aurobindo og ’the Mother’. Summen af denne lære reflekterer den yogiske tradition som Babajis Kriya Yoga udgør.

For den oprigtige elev kan dette kursus bevirke forandring på forskellige niveauer af din bevidsthed, efterhånden som din opmærksomhed og kærlighed vokser.

 

 

 

Durga Ahlund and M. Govindan Satchidananda

 

 

Feed the intellect

 

Første års lektioner

- Nåde og at leve et nådigt liv
- Parforhold, kom godt ud af det med andre
- Sindets Kraft
- Følelser, vor fjende, vor ven
- Hårfin sansning af Prana
- Meditationskursus
- Opmærksomhed: Det er reelt alt vi har
- Klare metoder, håndgribelige resultater
- Yamas: Yogaens moralkodeks
- Transcender indoktrinering
   v.hj.a. Skarpsindig Dømmekraft
- Tapas: Intensivering af vor praksis
- Kriya Yoga: Er Guru Yoga

Andet års lektioner

- Verdenssamfundet og vor plads i det
- Fuldstændig hengivelse
- Kriya Yoga: Sadhanaen som er ’Handling med Opmærksomhed’
- Omsorg for Sjælen
- Vanskeligheder på vejen
- Karma: Årsagen, del 1
- Karma: Årsagen, del 2
- Koncentrations Sadhana
- Den blindes bluff, Gemmelegen
- Frygt: Er det forsvarligt at leve uden den?
- Liv efter døden: Videnserkendelse
- Det Uendelige Aum: Personligt eller Upersonligt?

Sign up for the Grace Course

Se også:
Indvielse

Besøg vores Events side for info om Indvielser til Babajis Kriya Yoga

Babajis Kriya Yoga Hjemmeside

©1995 - 2024 - Babajis Kriya Yoga og Publikationer - Alle Rettigheder Reserveret. ”Babaji’s Kriya Yoga” er et registreret service mærke)   ॐ Mahavatar Babaji ॐ