Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Français
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian

 
 

Om Kriya Yoga

Babajis Kriya Yoga er en videnskabelig kunstart til opnåelse af perfekt Gud- Sandhed forening og Realisation af Selvet. Den blev genoplivet af en stor indisk mester, Babaji Nagaraj som en syntese af oldgamle læresætninger fra de 18 tamilske Siddhaer og deres tradition. Den inkluderer en serie af teknikker eller ”kriyaer” grupperet i fem afdelinger/grene.

5 Branches of Kriya Yoga

 

Kriya Hatha Yoga

Inkluderer 18 specifikt effektive stillinger som indlæres i parvis rækkefølge. Består også af andre asanas (fysiske stillinger), bandhaer (muskellåse) og mudraer (fagter, hånd/fingerstillinger).

Kriya Kundalini Pranayama

Kraftige vejrtrækningsøvelser til opvækning af latente energiressourcer du end ikke havde drømt om - og til at cirkulere denne energi igennem de 7 hoved chakraer (energicentre) mellem basen af rygraden og toppen af hovedet.

Kriya Dhyana Yoga

En række teknikker til at mestre sindet - til rengøring af underbevidstheden, udvikle koncentration, mental klarhed, vision, intuition og for at opnå det åndingsfrie stadie af enhed med Gud - ’samadhi’.

Kriya Mantra Yoga

Mental repetition af subtile lyde med formål at opvække intuitionen, intellektet og chakraerne og for at rengøre underbevidste bevægelser.

Kriya Bhakti Yoga

Gudhengivne (eng.: devotional) aktiviteter og service til vækkelse af den rene universelle kærlighed og åndelige salighed; inkluderer chanting, sang, ceremonier, pilgrimsrejser og tilbedelse.


Kriya Hatha Yoga: inkluderer ’asanaer’ eller fysiske stillinger, ’bandaer’, muskellåse’ og ’mudraer’, psyko-fysiske fagter, som alle har en positiv virkning på sundhed og helbred, bevirker en indre fred og vækker de principielle energikanaler, ’nadierne’, og centre, ’chakraerne’. Babaji har udvalgt en specielt effektiv samling af 18 stillinger, som indlæres gradvist og parvis. Man tager hånd om den fysiske krop ikke for dens egen skyld, men som det Guddommeliges køretøj eller tempel.

Kriya Kundalini Pranayama: er en kraftig vejrtrækningsteknik til opvækning af ens potentielle styrke og bevidsthed - og for at cirkulere den igennem de syv hovedchakraer mellem basen af rygraden og toppen af hovedet. Det vækker de latente evner associeret med de syv energicentre eller chakraer og gør én til dynamo på alle fem eksistensniveauer.

Kriya Dhyana Yoga: er en fortløbende serie meditationsteknikker til indlæring af den videnskabelige kunst at mestre sindet - til udrensning af underbevidstheden, til udvikling af koncentrationsevnen, mental klarhed og vision, til vækning af de intellektuelle, intuitive og kreative evner, og endelig for at bringe det åndingsfrie stadie af enhed med Gud, ’samadhi’ og Selvrealisering.

Kriya Mantra Yoga: er tavs mental repetition af fine, subtile lyde til vækning af intellekt og chakraer. Mantraet bliver substitut for ’Jeg’ oplevelsen - sætter effektivt en stopper for vor indre mentale tankesludder og virker som en dynamo for akkumulering af store mængder energi. Mantraet virker desuden udrensende på alverdens vanemæssige underbevidste reaktionsmønstre.

Kriya Bhakti Yoga: kultivering af sjælens aspiration mod det Guddommelige. Inkluderer hengivne aktiviteter og service for vækkelse af ubetinget kærlighed og åndelig salighed; det inkluderer chanting og sang, ceremonier, pilgrimsrejser og tilbedelse. Gradvist vil alle ens handlinger være gennemsyrede af sødme.

 


Guru Mantra

Om Kriya Babaji Nama Aum

( Guru Mantraet for Babajis Kriya Yoga)

Om er pranava, Universets oprindelige urlyd som gennemløber al prana.   Kriya er ’handlen med opmærksomhed’, hvilket både er vejen og endemålet for alle Kriya Yoga udøvere ved at gøre alle vore handlinger til mål for vor opmærksomhed.

Babaji er Guru af Kriya Yoga traditionen, som synkretiserede dens ældgamle læresætninger og som har udbredt dem i Paramahamsa Yoganandas ”En Yogis Selvbiografi”.

Nama er ’Vær hilset’ eller ’Jeg påkalder dig’.

Aum er urlyden som den genlyder indeni os.

Dette gurumantra, Om Kriya Babaji Nama Aum, har evnen til at forbinde vor puls med Babajis puls og derved tune os til at modtage Nåden (eng.: the Grace) fra den legendariske Siddha fra Himalaya, Kriya Babaji Nagaraj. Gennem mantraet afslører han sig for sine Hengivne. Gennem dets gentagen sættes vi i fobindelse med vor egen iboende højeste intelligens, som residerer i kronechakraet. Mantraet er bevidst energi, shakti. Det er magtfuldt fordi Guruen transmitterer sin energi gennem det og shaktien går således ind i disciplen v.hj.a. hans chanting af det. Mantraets rod er guruens ord og sandelig mantraet er én af guruens former.

Kriya Yoga er ”Handling med opmærksomhed”. Det er et middel til selvindsigt, til erkendelse af vort eget væsens sandhed. Babajis Kriya Yoga indbefatter ”opmærksomhed” under udøvelse af asanas, pranayama, meditation og mantraer og lærer os samtidigt at inkorporere opmærksomhed i alle tanker, ord, drømme og ønsker, i samtlige handlinger. Denne sadhana har et enormt potentiale til at gøre os til mere bevidste mennesker. Det kræver imidlertid vor indvilgen på såvel fysisk, mentalt, hjertemæssigt og følelsesmæssigt niveau at få os rettet ind i oes. med vor sjæls aspiration efter purifikation og perfektion. BKYs sadhana består af 144 øvelser og åndelige praktikker til realisering af Selvet og transformation af samtlige vore fem kroppe: den fysiske, vitale, mentale, intellektuelle og spirituelle.

Kriya Hatha Yogaens primære mål er dyb fysisk og mental afspænding. Kroppen kan kureres for mange ubalancer og uregelmæssigheder ved hjælp af asanaer. De forskellige asanaer er designet til at skabe fleksibilitet, lethed og livlighed i kroppen. Udøvelse af serien af 18 asanaer vækker dels energicentrene langs rygraden og også kundalinienergien; vor potentielle kraft og bevidsthed.

Kriya Kundalini Pranayama arbejder mere direkte med de finere vitale dele af nervesystemet. Pranayamaens første mål er at klargøre og rense nervesystemet og at cirkulere livsenergien gennem samtlige nerver og mere subtile energikanaler uden forhindringer. Ultimativt vil pranayamaerne vække sushumna og dirigere kundalini opad igennem den.

Babajis Kriya Yoga Dhyana kræver at den sandhed vi indser under meditation gennemtrænger til vor vågne bevidsthed og bliver levet i vort hverdagsliv. Vores bevidsthedsfrekvens er afgørende for naturen og kvaliteten af det liv vi lever. Så, istedetfor at forsøge at stoppe alle tanker og droppe ned i et tomt hul, fokuserer vore meditationer på dynamiske metoder til at styrke sindets kraft og vores visualiseringsevne, foruden at stimulere et lettilgængeligt flow af intuition og inspiration, hvilket kan komme os til direkte praktisk nytte i livet. Meditationerne hjælper os til at udvikle vor koncentrationsevne så vi bedre er i stand til at rette hele vor bevidsthed ind på sjælen.

Kriya Mantra Yoga er tavs repeteren af kraftige chakra frø-stavelser og lyde, som stimulerer guddommelige kvaliteter. Sådan praksis tuner hele ens væsen og bevidsthed mod det Guddommelige og åbner én for flowet af guddommelig energi og nåde.

Ved udøvelse af Babajis Kriya Yoga vil man begynde at stille skarpt på sig selv og at slippe diverse negative vaner, ønsker, bekymringer og lignende forstyrrelser. Man etablerer sig lidt efter lidt i et nyt indre Vidneperspektiv, fyldt af fred og glæde. Efterhånden som man slipper den gamle egoistiske synsvinkel transformeres ens personlighed og man begynder at opleve sig selv som et instrument for kærligheden og som en overordnet kreativ intelligens, optaget af at bibringe andre glæde og gøre verden til et bedre sted at være.

Babajis Kriya Yoga er en åndelig tradition ved hjælp af hvilken man ’vågner op’ fra at ’drømme med åbne øjne’. Babajis Kriya Yoga er en vej til Selvrealisering som er vidtfavnende idet den integrerer samtlige dimensioner i vort liv. Det er en selvdisciplinens vej som gør os i stand til at leve i verden med åbenhjertig medfølelse.

Denne tradition flyder direkte fra Yoga Siddhaerne, de perfektionerede Sivayoga mestre. Kriya Babaji Nagaraj synkretiserede sin Kriya Yoga udaf teknikker undervist af Siddhaerne Agastyar og Boganathar. Babaji indviede den store yogi S.A.A. Ramaiah i disse teknikker i 1954 og 1955 i nærheden af byen Badrinath, Himalaya.

I 1983 gav Yogi Ramaiah Marshall Govindan et sæt strenge betingelser som skulle opfyldes for at han kunne få tilladelse til at undervise i de 144 Kriyaer eller teknikker. Marshall Govindan havde på daværende tidspunkt allerede praktiseret Kriya Yoga i minimum 56 timer per uge igennem tolv år uden ophør. Derudover havde han, i 1981, gennemført eet års fuld tavshed - alene i ’retreat’ på stranden i Sri Lanka, hvor han praktiserede yoga non-stop - det der hedder at udføre ’tapas’ - at gøre bod. Yogi Ramaiah sagde til Marshall Govindan at såfremt han ville opfylde disse betingelser ville han blive autoriseret til at indvie andre i de 144 Kriyaer som Babajis Kriya Yoga udgør. Det tog Govindan yderligere tre år at opfylde alle de yderligere betingelser. Da det var gjort bad Yogi Ramaiah ham ganske enkelt om at vente. Yogiar havde ofte sagt at når først han havde bragt sine elever til fødderne af ”Guruen”, ville hans arbejde med dem være overstået. Juleaften 1988, i en serie af dybe åndelige oplevelser kom omsider kaldet til Govindan, at han skulle forlade sin lærers ashram og organisation og begynde at indvie andre til Kriya Yogaen.

Herefter har Marshall Govindans liv været dirigeret af Guruens Lys (med kontinuerlig direktion, inspiration, intuition og indsigt) som handler om at ’vise vejen’ for andre. Siden begyndelsen af 1989 flød hans liv i denne nye retning; døre åbnedes automatisk og alt indrettede sig efter en ny mission. Govindan begyndte at dele Kriya Yogaen med andre - først i weekender i Montreal, og siden 1991, efter udgivelsen af hans første bog om Kriya Yoga, med mennesker over hele verden. Det har været ham en kilde til glæde lige siden at kunne dele dette ’lys’ , denne åndelige, videnskabeligt baserede kunst med mere end 10.000 elever fordelt på mere end tyve lande og at optræne over seksten avancerede elever til lærere.

©1995 - 2022 - Babajis Kriya Yoga og Publikationer - Alle Rettigheder Reserveret. ”Babaji’s Kriya Yoga” er et registreret service mærke)