Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Français
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian

              

YOGA SIDDHA RESEARCH CENTER

 

Yoga Siddha Research Center, Chennai - 600083

Adresse:  ”Rajkamal” 45 (”!), lV Avenue, Ashok Nagar, Chennai - 600 083
Tel.: 044-5202 9150/ 044-2489 7396  Mail: tngana@yahoo.com

Sponsoreret af Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas, USA, Inc.
196, Mountain Road, P.O. Box: 90, Eastman, Quebec, Canada JOE 1 PO

Direktør:  Professor T.N. Ganapathy  Vicedirektør:  Dr. KR. Arumugam

 

Rådgivende komitemedlemmer:

1. Dr. R. Balasubramanian  (Formand)
2. Dr. T.B. Siddhalingaiah
3. Dr. Prema Nandakumar
4. Dr. T.N. Ramachandran
5. Sri T.V. Venkataraman (IAS., Reld.)
6. Sri Azariah
7. Sri G, Ramanathan
8. Sri S.K Venkataraman
9. Sri Sriram Chandrasekar
10. Dr. KR. Arumugam (Sekretær)
11. Dr. T.N. Ganapathy (Mødeleder og Ass. Formand)

 

Sponsor navne:

1. Sri Govindan Satchidananda (Præsident BKYOA)
2. Smt Durga Ahlund (Acharya BKYOA)
3. Manuel Masche (Sekretær, BKYOA Trust)

 

 

P.B. No. 5608, 52, "Cement Villa",
I Floor, 5th Main, 18th Cross,
Malleswaram West,
Bangalore - 560 055
Ph: 9845256731 eller 080-51280812

Advisors to Yoga Siddha Research Center 1
Dr. K.R. Arumugam,
Dr. Siddhalingaiah,
Dr. T.N. Ganapathy

Advisors to Yoga Siddha Research Center 2
Sri Sriram Chandrasekar,
Dr. T.N. Ganapathy,
Dr. R. Balasubramaniam

Advisors to Yoga Siddha Research Center 3
Sri T.V. Venkataraman,
Dr. Suddhaseshaiyan,
Dr. Ganapathy

Advisors to Yoga Siddha Research Center 4
Smt. Smitha Despande,
Dr. Prema Nandakumar

Advisors to Yoga Siddha Research Center 5
Dr. Arumugam and
Sri. Neelakantan

Centret for Yoga Siddha Research, Chennai, Indien


Yoga Siddha research projektet er - siden 2000 - sponsoreret dels af Babajis Kriya Yoga Lærer Orden Inc., Canada og af Yoga Research og Uddannelses Centret Inc., Californien, USA. Projektets formål er at finde samtlige ikke-publicerede tekster forfattet af de tamilske Siddhaer og udgive dem alle inklusive kritiske kommentarer. Indtil dato er der aldrig foretaget nogen kritisk videnskabelige seriøse studier af de Tamilske Siddhaer. Ingen seriøse forsøg er gjort på at arbejde med eller oversætte de tamilske Siddhaers poesi. Det Tamilske Yoga Siddha Research Projekt har til hensigt at udbedre denne mangel. Dette projekts formål er at identificere og katalogisere samtlige Tamilske Siddhaers manuskripter vedrørende yoga, som pt er spredt rundt i diverse biblioteker og private samlinger - i et nemt tilgængeligt computer format.

Dette projekt har sin oprindelse næsten 50 år tilbage i tiden. Kriya Babaji Nagaraj gav Yogi S.A.A. Ramaiah den vægtige opgave at indsamle alle palmebladsmanuskripterne efterladt af de 18 tamilske Yoga Siddhaer- og at opbevare, transkribere og udgive dem. Igennem 60’erne vandrede Yogi Ramaiah hele staten Tamil Nadu tynd på udkig efter disse manuskripter, som han indsamlede og opbevarede omhyggeligt mod faren for undergang, som de hvide myrer repræsenterer. I 1968 udgav han ”De 18 Yoga Siddhaers Sange,” en lille antologi af disse sange på deres original sprog. I årene 1979-1982 udgav han Babaji’s Guru, Siddhaen Boganathar’s samlede værker på deres originale tamilsk, i tre bind og knap 1.800 sider. I 1999 udviklede hans student igennem 18 år, M. Govindan Satchidananda - Præsident for Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas - en research plan i fire tempi, som han også sponsorerer.

Studie nummer 1, ”Opgørelse og Opbevaring af Manuskripter associeret med Yoga som indeholdt på Biblioteker og i Private Samlinger i Tamil Nadu - i magnetisk format” har resulteret i kopiering til elektroniske medier, CD rommer, samtlige tamilske Siddha manuskripter, som er Yogarelaterede (men ikke medicin) og som fandtes i ’Government Oriental Manuscripts Library’ (GOML) i Chennai, Adyar Library, Chennai og Kerala Universitets Manuskripts Samling, Tiruvanathapuram. Indtil videre er i alt 357  arbejder kopieret fra GOML, folier: 11.212, vers: cirka 45.000. Fra Adiyar Biblioteket har vi modtaget fotokopier af i alt 18 Siddha Yoga Manuskripter, inklusive 1.366 folier og ca. 7.000 vers. Fra Universitetet i Kerala (sydindisk stat) har vi fået fotokopier af fem Siddha Yoga manuskripter. I Kerala Universitet findes desuden et - om end noget lemlæstet - manuskript over Siddhaernes historie, kaldet Jnana - Bodagam. Indsamlingen af arbejder fra GOML startede i år 2000 ved Dr. KR. Arumugam, der i sin egenskab af research medarbejder kopierede manuskripterne ned på CD-Rom format. Han havde en eminent assistent i Sri Senthil Vadivalagan. Manuskripterne er siden blevet transkriberet til moderne tamilsk af Sri G. Uthiradam, M.A., M.Phil, Dip. i Manuskriptologi og Epigrafi hvorefter transkriptionens nøjagtighed er blevet verificeret af den nok som bekendte lærde Sri P. Subramaniam, som holder en Ph.D i Manuskriptologi, et yderst sjældent doktorat.

Pt arbejder centeret på at kopiere alle de yoga relaterede manuskripter forfattet af Siddhaerne i Saraswati Mahal Bibliotek i Thanjavur, Tamil Nadu, Indien. Det kan prale af én af de største kollektioner af sådanne arbejder - men indtil dato har ingen researchere haft tilladelse til kopiering af disse. I de kommende år vil vi kopiere endnu flere af Siddhaernes arbejder, som nu befinder sig i private samlinger og diverse institutioner. Med en så omfattende samling Siddha manuskripter kan vi garantere ikke blot deres umiddelbare overlevelse, opbevaring og oversættelse til gavn for nutiden, men også fremtidens lærde og yogier vil kunne nyde godt af studier af manuskripterne.

 

Studie nummer 2, ”Udvalgte Manuskripter relaterede til de Tamilske Yoga Siddhaer og deres oversættelse til engelsk og udgivelse med kommentarer.” Dette studie har resulteret i udgivelsen af bogen ” The Yoga of Siddha Avvai.” Vi forventer os stadig meget af dettte studie efterhånden som vi får udvalgt ’perlerne’ iblandt manuskripterne i studie 1.

Studie nummer 3, ”Oversættelse med kommentar af en Antologi af Udvalgte Arbejder fra de Tamilske Siddhae” begyndte i år 2000 og med hjælp fra adskillige lærde og yogier er det nu fuldbragt med udgivelsen af  ”The Yoga of the 18 Siddhas. An Anthology.”

Studie nummer 4, ”Oversættelse med kommentar af Udvalgte Vers om Yoga ved Siddha Boganathar” resulterede den 1. Juli 2003 i udgivelsen af første del af ”The Yoga of Siddha Boganathar”, og nu er så også anden del udkommet. De er helt og holdent baserede på Yogi S.A.A. Ramaiahs monumentale arbejde som nævnt ovenfor, ”Bogar Kanda Yoga”. På et senere tidspunkt håber vi at kunne udgive Boganathars digt på i alt 7.000 vers foruden andre arbejder af denne Siddha.

Se artiklen ”Velkomsttale til Yoga Siddha Research Centeret ved M. Govindan Satchidananda og artiklen "Biography of Yogi S.A.A. Ramaiah," in the "Kriya Yoga Artikler" sektionen af denne website for flere detaljer om formålet med og historien bag ovennævnte arbejder.

ICenterets fødsel og vore videre planer:
Med fuldendelsen af de ovennævnte planer og under en formel bogudgivelses ceremoni den 9. Januar 2005 inviterede Vice Kansleren for Madras’ Universitet sponsoren og research projektets direktør til et samarbejde med Universitetet, hvorfor det i fællig besluttedes at etablere ”The Yoga Siddha Research Centre” med et nyt budget, research plan og rådgivende komite af lærde forskere. Den nuværende plan for 2005 inkluderer fuldendelsen af bogen ”The Yoga of Tirumoolar. Essays on the Tirumandiram,” som vil blive udgivet i 2005 af Babaji’s Kriya Yoga and Publications, Inc., Canada.

I starten af April 2005  vil centeret desuden påbegynde en nyoversættelse af  ”Tirumandiram”, som sandsynligvis er det væsentligste arbejde udført af samtlige Yoga Siddhaer - skrevet i det 4.århundrede A.D. Det vil blive udført af Sri T.V. Venkatraman, tidligere Første Sekretær for Tamil Nadus Regering, Sri T.N. Ramachandran, Professor T.N. Ganapathy og Dr. KR. Arumugam.

Formand for vor rådgivende komitè er Professor R. Balasubramanian, tidligere Formand for den Indiske Filosofiske Research komitè i New Delhi og tidl. Direktør for ’Dr. Radhakrishnan Institut for Avancerede Filosofiske Studier’ ved Universitetet i Madras, Professor Emeritus af Sri Aurobindu Filosofiskolen, Centraluniversitetet, Pondicherry. Han er en uforlignelig forsker inden for Vedantaens område.

 

MEDARBEJDERE


DR. T.N. GANAPATHY
, Direktør for ’Yoga Siddha Research Centeret’, var post-graduate Professor og Leder for afdelingen for Filosofi ved RKM Vivekananda Kollegiet, Chennai. For øjeblikket er han gæste- professor ved Sathy Sai Instituttet for Højere Lærdom, Prasanthi Nilayam, Andhra Pradesh. Han har deltaget i en række nationale som internationale seminarer og konferencer. Hans udgivelser inkluderer: ”Perspectives of Theism and Absolutism in Indian Philosophy”(1978), ”Mahavakyas” (1982), ”Bertrand Russell’s Philosophy of Sense-Data” (1984), ”The Philosophy of the Tamil Siddhas” (1993) og ”The Yoga of Siddha Boganathar” (2003).

Dr. T.B. SIDDHALINGAYAH, tidligere Professor i Saiva Siddhanta og Direktør for Instituttet for Korrespondance Uddannelse, M.K. Universitetet i Madurai. Han er specialist indenfor Saivism, det tamilske sprog og litteratur. Han har mange udgivelser bag sig, inklusive: ””Origin and Development of Saiva Siddhanta” (1979), ”Samudaya Beedhi” (1986), ”Meyyunarvu Malargal (1993). Han er tidl. Medlem af den Rådgivende Komitè af Internationale Forskere, britisk Saiva Siddhanta Center, London og af Generalkomitèen og den Tamilske Rådgivende Bestyrelse, Sahitya Akademiet i New Delhi (1988-93).

DR. PREMA NANDAKUMAR, har gjort en førsteklasses akademisk karriere ved Universitetet i Andhra. Hendes oversættelser af Subramania Bharatis digte og af klassikerne Manimekalai etc. har vundet megen ros. Hun har publiceret en biografi over Sri Aurobindos liv, over ’The Mother’ af Sri Aurobindo Ashram og over Subramania Bharatis liv og levned. Hendes kritiske studier ombefatter ”Sri Aurobindos Savitri: A Study”, ”T.V. Kapali Shastri”, ”In Search of Hinduism” og ”Kulo-thungan: A Poet of today and tomorrow.”

DR. P.S. SOMASUNDARAM, tidligere forstander for D.G. Vaishnava Kollegiet, Chennai og C.T.M. Kollegiet for Kunst og Videnskab, Chennai. Var desuden Professor og Leder for begge kollegiers Afdeling for Tamilsk. Hans bog - på engelsk - med titlen ”Tirujnanasambhandar Filosofi og Religion” vandt førsteprisen ved Universitetet for Tamilsk i Thanjavur. Øvrige titler: ”History of Tamil Literature.”

DR. S.P. SABHARATHNAM, var leder af  Afdelingen for Saiva Siddhanta ved Universitetet i Madras. Han er ekspert indenfor tamilsk og sanskrit med speciale i Vedaerne, Agamaerne, Vastu og Shilpa Sastras og bærer titlerne Saiva Acharya Ratna og Veda Agama Vastu Shilpa Vaachaspati.

DR. KR. ARUMUGAM, Research medarbejder i Yoga Siddha Research Centeret, Chennai. Holder ’post-graduate’ og doktorater indenfor filosofi og Tamilsk Litteratur. Han er ’General Fellow’ af ICPR, New Delhi, hvor hans projekt er ”The Social Concern of the Tamil Siddhas - A Study.” Han er gæste lærer i ’Sacred Heart Seminariet’ i Poonamallee, Chennai. Han har oversat bogen ”Babaji and the 18 Siddha Kriya Yoga tradition” fra engelsk til tamilsk.

Klik here her for at læse velkomsttalen holdt af M. Govindan Satchidananda, Præsident for Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas og Co-Sponsor af Yoga Siddha Research Centeret.

 

Vi har brug for din støtte til at opfylde ovenstående mål. Dit bidrag er fradragsberettiget. Send det om muligt inden den 31. December og modtag din kvittering med posten. Du kan bruge både VISA, Master eller American Express kort!

Vort arbejde finansieres helt og holdent ved hjælp af jeres bidrag. Der er mange mennesker over hele kloden, som venter på at blive indviede. Vi vil sende acharyas/lærere så såre som midlerne til at betale deres rejseomkostninger er modtaget. Gør venligst opmærksom på hvilket af ovenstående projekter du ønsker at støtte.

Donationer kan udstedes til ”Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas”, og sendes ved check, bankoverførsel eller postanvisning til 196 Mountain Road, P.O. Box 90, Eastman , Quebec, Canada, J0E 1P0, eller via VISA, Master eller American Express ved at ringe: +1-450-297.0258 og give din autorisation i form af kortnummer og udløbsdato - eller online her på siten

Babajis Kriya Yoga Hjemmeside

YOU MAY USE YOUR CREDIT CARD TO MAKE YOUR TAX-DEDUCTIBLE CONTRIBUTION RIGHT NOW:

Babajis Kriya Yoga Lærer Orden - Canada:

Beløb i CAN Dollars

Babajis Kriya Yoga Lærer Orden:

Beløb i Amerikanske Dollars

©1995 - 2024 - Babajis Kriya Yoga og Publikationer - Alle Rettigheder Reserveret. ”Babaji’s Kriya Yoga” er et registreret service mærke)   ॐ Mahavatar Babaji ॐ