Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Français
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian

                          

Tilmelding til Babaji’s Kriya Yoga Happenings

Angiv hvilken aktivitet du ønsker at være med i. Størrelsen af depositum er angivet ud for hver enkelt aktivitet.

Venligst udfyld tilmeldingsformularen i Download sektionen og send den til os via email.


Indvielse med MG Satchidananda i Nord Amerika

1.Niveau Indvielse:
Dato: Sted: Depositum størrelse: 50$


Indvielse med MG Satchidananda i Nord Amerika

2. Niveau Indvielse:
Dato: Sted: Depositum størrelse: 75$


Indvielse på 3. Niveau:
Dato: Sted: Depositum størrelse: 300$


Lærer Træning:
Dato: Sted: Depositum størrelse: 300$


Pilgrimsrejse til Syd Indien:

Dato: Januar 2013

Dato Sted Depositum størrelse: 450$


Pilgrimsrejse til Himalaya:

Dato: September-Oktober 2013

Dato Sted Depositum størrelse: 450$


Fællesmøde for Indviede:
Dato: Sted: Depositum størrelse:


Personligt retreat i Ashrammen i Quebec:
Dato: Sted: Quebec ashram Depositum størrelse:


Andet:
Please specify: Depositum størrelse:


Bedste måde at tilmelde sig på er via denne indkøbsvogn.

Du kan dog også:
Bruge dit VISA, Master eller American Express kort og ringe os op på det gratis nummer: 1-888-252.9642 (hvis du befinder dig i Nord Amerika) ellers +1-450-297.0258 - eller fax din autorisation til: +1-450-297.0258 inklusive dit kortnummer og udløbsdato.

Se også:

Indvielse

Hvor & Hvornår

Babajis Kriya Yoga Hjemmeside

©1995 - 2024 - Babajis Kriya Yoga og Publikationer - Alle Rettigheder Reserveret. ”Babaji’s Kriya Yoga” er et registreret service mærke)   ॐ Mahavatar Babaji ॐ